Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Informasjon til foreldre/elevar i 10. klasse

I lenkja under finn de mykje god informasjon frå dei ulike programområda ved Voss vidaregåande skule.

  

Informasjonsfilmar 10. klasse

Ungdataundersøkinga 2021

Ungdataundersøkinga blir gjennomført blant elevar i den vidaregåande skulen i løpet av veke 5 til 7. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Undersøkinga går føre seg på skulen.

Informasjon til føresette og elevar om ungdataundersøkinga

Aktuelt

Plastutfordringa 2020

Plastutfordringa 2020

Elevane ved Voss vidaregåande skule deltek i Plastutfordringa 12.-26. oktober. Alle Vg1-klassane deltek, det er totalt 13 klasselag og 1 lærarlag hjå oss. Utfordringa inngår som del av naturfagundervisinga.