Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Eksamensplan 2019 for Voss vgs

Voss vidaregåande skule sin eksamensplan for våren 2019 finn de nedanfor.

Eksamensplan 2019 for Voss vgs

Elevarbeid skuleåret 2019-2020

Bygg- og anleggsteknikklina og Anleggsgartnarlina ved Voss vgs tek på seg elevarbeid for skuleåret 2019-2020. Passande arbeid for Bygg- og anleggsteknikklina kan vera garasje eller carport med betongarbeid, eller større bygg med innreiingsarbeid. Me ynskjer og mindre bygg som reiskapsbu og liknande. Passande arbeid for Anleggsgartnarlina er murar, belegningsstein, brustein, kantstein og plantar.

Arbeidssøknad - elevarbeid skuleåret 2019-2020

Aktuelt

8 av 10 yrkesfagelevar på Vg2 ynskjer å koma ut i lære!

8 av 10 yrkesfagelevar på Vg2 ynskjer å koma ut i lære!

Denne slutninga er klar etter at fristen for å søkje i Vigo gjekk ut den 1. mars. Av skulen sine 83 elevar på Vg2 yrkesfag, ynskjer heile 64 av dei å koma ut i lære. Desse 64 utgjer vèl 77% (eller nesten 8 av 10).

Voss vidaregåande skule

Voss vidaregåande skule

Voss vgs er ein moderne yrkesfagleg skule lokalisert i Skulestadmo 3 km frå Voss sentrum. Den  ligg fint til omkransa av Lundarvatnet og Lønahorgi. Skulen har plass til om lag 400 elevar.