Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Støttetelefon for ungdom

Er du einsam eller har det vanskeleg grunna pandemien? Ring og snakk anonymt med ein psykologistudent.

Støttetelefon for ungdom

Gul beredskap

Voss gymnas praktiserer smittevern i tråd med føringane for gul beredskap.

Skulekvardag og korona

Aktuelt

Hurtigtest

Hurtigtest

Voss gymnas vil frå 3. mai delta i eit prosjekt der elevar og tilsette vert testa for Covid-19, ved hjelp av hurtigtestar. Prosjektet tek sikte på å vare til 20. mai.