Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Velkomen til nytt skuleår!

19. august er fyrste skuledag ved Voss gymnas.

Nytt skuleår 2019-20
Barne- og ungdomsarbeidar i ein klasse på vidaregåande.

Oppstart av barn- og ungdomsarbeidarfag for vaksne i Kvam! 

Er du vaksen og ynskjer ta fagbrev som barn- og ungdomsarbeidar? 

Vi tilbyr opplæring på Vg1 og Vg2 over to år med undervisning 2 dagar i veka i Øystese. Vi prioriterer søkjarar med vaksenrett, men andre kan og få tilbod ved ledige plassar! 

Voss gymnas, senter for vaksenopplæring, tlf. 56 53 23 60. 

Søk på vigo vaksen

Aktuelt

Ut i lære

Ut i lære

4 av 5 Vg2-elevar (yrkesfag) på Voss, har fått læreplass pr 20. juni!