Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Haustferie i veke 41

Elevar og lærar ved Stord vgs tek ein velfortent haustferie frå 11.10-15.10. Administrasjonen vil derimot vere betjent frå måndag-torsdag både på Saghaugen og Vabakkjen. Skulebiblioteket vert stengt heile veka.

No gjeld fråversgrensa igjen!

Den kjende fraværsgrensa på 10% vil igjen tre i kraft frå og med 1. oktober. I perioden då landet og skulane var under Corona-restrikasjonar vart denne grensa, som gjeld kor stort fråver elevane kan ha i eit fag, mellombels sett til sides, men no gjeld den altså igjen.

Regjeringa om fråversgrensa

AKTUELT

Full gass for Turbomåndag

Full gass for Turbomåndag

Med konseptet "Turbomåndag" har miljøarbeidarane Tor Christian og Endre sett seg som mål å få i gang ein heidundandre start på skuleveka til elevane. Like før lunsjpausen kvar måndag riggar dei seg opp framfor skulebygningane vekselsvis på Saghaugen og Vabakkjen. Her arrangererer dei diverse konkurransar og deler ut nokre godbitar til elevane. Pølsene og kakemennene som er blitt delt ut til no skapte i allfall stor åtgaum blant dei oppmøtte.

Resultat frå skulevalet 2021

Resultat frå skulevalet 2021

Opptelllinga av stemmene frå skulevalet ved Stord vgs syner at SV og FRP går mest fram, slik trenden også er ved andre vidaregåande skular i landet. AP er framleis det største partiet blant Stordungdomen, men får fleire prosent lågare oppslutningen enn tidlegare. Høgre og Venstre går også tilbake i høve til valet i 2019. Valoppslutnaden blant elevane var den lågaste på mange år. Dette kan ha å gjere med at røystinga vart gjennomført digitalt på den enkelt elev sin PC.

Sjå fleire saker