Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Vaksinetilbod til alle vgs-elevar

Denne veka får mange 16- og 17-åingar tilbod om vaksinetime på SMS. Ønsker ein å ta imot vaksinen må ein registrerer seg snarast i vaksinekø. Dette gjer ein i Helseboka.no. Vaksineringa vil gå føre seg på Vikahaugane. Om du får vanskar med registreringa, eller ikkje har motteke timetilbod innan neste veke, så ta kontakt med Koronasenteret på telefon 53 49 66 66

 

Helseboka

Foreldremøte tirs. 21.09. kl 18:00

Velkomen til foreldremøte for føresette til VG1-elevar på yrkesfaga.
Møtet vil finne stad i det store auditoriet i skulen sitt bygg på Vabakkjen.


For å ivareta kravet om ein meters avstand kan berre ein føresett pr. elev møte. I tillegg treng me oversikt over kven som kjem. Me bed difor føresette som ønsker å kome om å svare på eit påmeldingsskjema (sjå lenka under).

Påmeldingsskjema foreldremøte

AKTUELT

Resultat frå skulevalet 2021

Resultat frå skulevalet 2021

Opptelllinga av stemmene frå skulevalet ved Stord vgs syner at SV og FRP går mest fram, slik trenden også er ved andre vidaregåande skular i landet. AP er framleis det største partiet blant Stordungdomen, men får fleire prosent lågare oppslutningen enn tidlegare. Høgre og Venstre går også tilbake i høve til valet i 2019. Valoppslutnaden blant elevane var den lågaste på mange år. Dette kan ha å gjere med at røystinga vart gjennomført digitalt på den enkelt elev sin PC.

Skuleval 2021

Skuleval 2021

Fredag 27.august var det valdebatt for elevane ved skulen vår. Representantar for alle ungdomspartia møttest til heftig diskusjon om tema som ungdom er opptatt av. Sjølv om debatten føregjekk i den store kinosalen i kulturhuset, var det ikkje plass til alle elevane grunna koronarestriksjonar. Dabatten vart difor streama slik at dei resterande elevane kunne sjå den i klasseromma. 6. september vil vinnerar og taparar bli kåra, for då vil elevane avleggje stemma si i skulevalet. Om kvelden 7. september vert resultatet frå skulevalet offentleggjort. Godt val!

Sjå fleire saker