Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Utprøving i vidaregåande skule for 9. klasse elevar frå 8 ulike ungdomsskular.

Den neste månaden kjem det over 270 elevar frå 9. klasse som vil testa ut ein dag på eit av tilboda våre. Dette er elevar frå Hillestveit skule, Bremnes ungdsomskule, Nordbygdo ungdomsskule, Rimbareid barne- og ungdomsskule, Moster skule, Nysæter ungdomsskule, Stord ungdomsskule og Tysnes skule. Me ynskjer dei velkomen og håpar alle får ein fin og lærerik dag hos oss!

Søkjarhandboka 2020

Nye utdanningsprogram på Stord vgs

Desse utdanningsprogramma er nye på Stord og kan søkjast for skuleåret 2020 -  2021.

Ordinær søknadsfrist er 1. mars 2020.

Søk på VIGO

AKTUELT

Ungdomsskuleelevar lærde om berekraft av idrettselevane

Ungdomsskuleelevar lærde om berekraft av idrettselevane

På den siste dagen av skulen sine berekraftveker var det a-klassen til VG3 idrett som kjørte showet. Dei hadde invitert ungdomsskuleelevar frå Nordbygdo, Nysæter og Stord til skulebygget vårt på Saghaugen. Her vart ungdomsskuleelevane delt inn i gruppar og plassert ut på ulike stasjonar i heile bygget. På stasjonane fekk dei inviterte gjestene ulike oppgåver, spørsmål eller informasjon som hadde å gjere med berekraftmåla. Ved at gruppene roterte frå stasjon til stasjon fekk alle både teoretiske og praktisks kunnskapar om kva som berekraftmåla kan innebere.

Kor viktig er klimaet for menneska sin historie?

Kor viktig er klimaet for menneska sin historie?

Innanfor vitskapen har det helst vore meteorologien, geologien og liknande naturviskapar som har hatt studert korleis klimaet har endra seg og sett avtrykk over tid. Etter kvart som medvitet om klima og klimaendringar har breidd om seg i den generelle samfunnsdabatten har også dei mjukare vitskapane, slik som historie, også begynt å fatta interesse for klima som bakteppe for endringar. I samband med Berekraftvekene som finn stad på Stord vgs i desse dagar var professor i historie ved universitetet i Bergen, Eivind Heldaas Seland, invitert til å halde føredrag om korleis endringar i klima har påverka den mennesklege historia.

Sjå fleire saker