Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Psykologisk støttetelefon tilgjengeleg

Støttetelefonen er eit tiltak for psykisk helse for unge. Du kan ringe og prate med nokon på kvardagar mellom klokka 14.00 og 21.30. Tlf.: 51207121

I tillegg har fylkeskommunen eit lågterskel tilbod om psykologtime. Elevane og lærlingane treng ikkje tilvisast.

Infoside om støttetelefon for ungdom

Framtida.no om skule under Covidpandemien

På Framtid.no ligg det no ein artikkel som samanliknar korleis det er å gå på skule under pandemien i Comalapa, Guatemala i forhold til korleis det er her på Stord. I artikkelen vert  María Jacinta Tartón Chuy (17) frå Guatemala og norske Hannah Kjellevold Steinsland (18) intervjua. Begge går i 2. klasse på vidaregåande og tek økonomifag.

Artikkelen på Framtida.no

AKTUELT

Eksotisk konsert frå MU-elevane

Eksotisk konsert frå MU-elevane

Etter over eitt år med Covidrestriksjonar og trafikklysregulering av skulen er det nok mange som etter kvart har begynt å drøyme seg bort til andre tider og stader, til kvite strender, brus frå havet og sus i palmetrea. Årets skulekonsert med elevane frå Mestring og utvikling hadde tydelegvis som mål å setje lydsporet til denne draumen. Her var det ein fin blanding av reggea, karibiske innslag og meksikanske rytmar. For å overhalde smittevernsreglane var det berre påmeldte publikum som fekk sleppa inn. Såleis var den fantastiske konserten ikkje berre eksotisk, men også eksklusiv.

Skulen i gang med hurtigtesting av elevane

Skulen i gang med hurtigtesting av elevane

Stord vgs er no i gang med å tilby sjølvtesting til elevar og lærarar ved skulen. Denne veka (veke 15) er det elevar på VG1-trinnet som får tilbodet om hurtigtesting. Veka etter vil VG2-elevane også få tilbodet, og veka etter det igjen vil VG3-elevar kunne henge seg på. Det er kvar enkelt elevane som gjennomfører testinga av seg sjølv, men det er ein tilsett ved skulen som i etterkant vil lese av prøvane. Dersom det blir oppdaga positiv prøve vil vedkomande elev få ein privat SMS om dette. Klassen vil deretter få besøk av rektor som informerer heile gruppa om at det er oppdaga ein positiv test i klassen. Heile klassen vil då avslutte skuledagen og gå i mellombels karantene heime. Vedkomande som har testa positivt vil møte opp på ein avtalt stad på skulen og vil der få nærare beskjed om kva som vil skje vidare. Alle må hugse på at testing er eit tillegg til smitteverntiltaka som allereie er innført. Dei som er sjuke eller har symptom skal ikkje møte på jobb eller skule, i tillegg skal ein halde fram med avstand, handhygiene, nyse i armkroken osb.

Sjå fleire saker