Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Skulen vert Coronastengd f.o.m. 13. mars

Alle vidaregåande skular er no stengde (i første omgang til etter påske, men kan bli lengre). Treng du å kome i kontakt med Stord vgs: 53 45 20 00.

Elevane vil få nettbasert undervisning i perioden. Timeplanen skal følgjast og lærar er tilgjengeleg i sine økter.

Regjeringa har vedtatt å avlyse alle skriftlege eksamener i videregående skule for våren 2020.  Alle elevar vil få vitnemål.

Covid19 information in foreign languages

 

Infoskriv om stenginga frå fylkeskommunen

 HEIMESKULE – Melding frå sosialrådgjevarane til elevar og føresette

Det er spesielle dagar for alle. Om elevar eller føresette treng ein prat, kan sosialrådgjevarane møtast over telefon, eller via it's l-melding eller epost. Silvia (Vabakken) har telefonnummer 98 88 44 41, og Cecilie (Saghaugen) har 94 19 90 69. Om heimekontoret ikkje tillet at me svarar nett når du tek kontakt, ringer me tilbake når det passar.

Me håpar de klarar å følgje med i det faglege som lærarane legg opp til, og nyttar tida til å oppdatere dykk både i fag, nyhende og kultur. Elles oppmodar me alle om å følge retningsliner frå helsemyndigheitene, og ikkje vere saman med fleire enn nokre få. Slik kan me alle forhåpentlegvis bidra til å minimere smittespreiing og slik ta omsyn til alle dei rundt oss som vil tåla viruset dårleg.

Ta vare på deg sjølv og dei rundt deg! <3
Chat- og telefontenester i Stord kommune

-

Covid19-beskjed frå politiet til Russen

AKTUELT

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Frå 27. april vert det opna for at elevar innan yrkesfag på Vg3 og eventuelt også på Vg2 skal få undervisning på skulen. Elles vidarefører Vestland fylkeskommune dei tiltaka som er innført i kampen mot koronaviruset.

Sjå fleire saker