Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Nye tilfelle med koronasmitte

Sjå informasjon i artikkelen under

Gult smittevernnivå

Styresmaktene har laga til ei nivådeling for smittevern etter ein trafikklysmodell. I dag er det gult nivå, og viktige smitteverntiltak då er å halda seg heime om ein er sjuk, god hand- og hostehygiene, unngå klemming og handhelsing og halda minst ein meter avstand til kvarandre utanfor klasseromma. Det er særskilt viktig å vera nøye på dette når skulen startar opp etter ferien.

Om bruk av trafikklysfargar for smittenivå

AKTUELT

OPPDATERING 25.10. OM KORONASITUASJONEN

Nok ein gong er det påvist smitte på skulen, etter at to av våre elevar testa positivt på Covid-19. Gjennom helga har skulen samarbeida tett med koronasenteret for å kartlegge nærkontaktar knytt til smittetilfella på skulen. Det er mange klassar som er påverka av situasjonen. Nokre klassar er i karantene og får fjernundervising, og ein del klassar vil ha fråvær av elevar som er i karantene. For at logistikken ved fysisk / fjernundervising skal gå i hop, har me bestemt å halde dei tre klassane på VG3 STUSP heime i veka som kjem. Dette er òg eit tiltak for å redusere talet på elevar som er på skulen. Me har 155 elevar og 5 lærarar som er sett i karantene i samband med utbrotet. I tillegg er fleire elevar som var på Sjøhuset førre helg i karantene til og med tysdag. Me minnar om dei generelle smittevernsråda med avstand og god handhygiene, og vonar at me også denne gongen kan greie å avgrense smitten på skulen

SAGHAUGEN INNDELT I 5 SONER

SAGHAUGEN INNDELT I 5 SONER

Skulen er framleis inndelt i sonar med tanke på dei ulike inngangane. Bruk inngangen knytt til sona der du skal ha undervisning.

Sjå fleire saker