Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Klart for årets elevundersøkjing

Elevundersøkjinga på Stord vgs vert gjennomført torsdag 25.11.21.

Informasjon om undersøkjinga kan du finne på Udir sine nettsider.

 

Udir om elevundersøkjinga

Unntak frå fraværsgrensa gjeninnført

Den nye regjeringa har gjeninnført unntaksreglane som gjaldt før 11. okt. Alt fravær av helsegrunnar kan igjen dokumenterast med eigenmelding. Elevar under 18 år må ha stadfesting frå føresatt. Fravær av helsegrunnar vil ikkje bli ført på vitnemål eller kompetansebevis, og vil ikkje ha innverknad på fråværsgrensa.

Udir om unntak frå fråversgrensa

AKTUELT

Rekrutering til byggfag

Rekrutering til byggfag

Omlag 50 elevar, som går i 10. klasse ved Stord ungdomsskule, har i to dagar vore på Vabakkjen og bygd småhus. Prosjektet er eitt av fleire rekrutteringstiltak Byggopp Vestland gjennomfører, med bakgrunn i at det er stort behov for fagarbeidarar i byggebransjen. Dei siste par åra har søknaden til byggfag vore langt under behovet for rekruttering til bransjen. Elevane har fått bygd tre typar hus; trehus, betonghus og kombinert betong- og trehus. Her har det vore kreativitet, samarbeid og jobbing med ting ein aldri har gjort før. Tre-fire elevar har samarbeidd på kvart hus. Det har vore stor aktivitet og engasjement hos elevane! Dei to beste husa blei premiert. - Eit veldig kjekt tiltak, og det er flott at 10. klassingane får to skuledagar med praktiske oppgåver, seier rådgjevar ved Stord ungdomsskule, Rune Eide.

Teikningane av den nye skulen offentleggjort

Teikningane av den nye skulen offentleggjort

Siste skuledagen i oktober var det samling i lunsjpausen for alle som ville sjå teikningane av den nye skulen som skal kome på Vabakkjen. Eit flott byggverk i tre, med grasdekke og solcellepanel på taket vart presentert. Vinnarane av arkitekt- og entreprisekonkurransen var Link Arkitektur og byggfirmaet Consto. Bygget skal oppførast i to trinn. Byggestart for første trinn, som omfattar yrkesskuledelen, blir 1. januar 2023. Seinare vil delen som omfattar lokala til dei studiespesialiesande faga bli lagt til. Prosjektet til den nye samla skulen har fått namnet Joine, som nok skal reflektere samlinga av dagens to skulebygg. På biletet er det delen ned mot Vikahaugane som skal oppførast først. Her ser ein mellom anna portane til verkstadhallane.

Sjå fleire saker