Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Open dag på avdeling for yrkesfag på Vabakkjen

Det vert høve for alle til å gjera seg kjent med yrkesfaga våre på open dag på på Vabakkjen onsdag 23. januar 2019 frå kl. 16:00 til 19:00.

Vel møtt!

Nye tilbod ved Stord vgs: 

Dersom det melder seg nok søkjarar vil me oppretta to nye tilbod med oppstart august 2019. Dette gjeld:

  • Teknikk og industriell produksjon med idrett (Meir info)
  • Elektrofag med studiekompetanse (Meir info)

AKTUELT

Juleturneringa 2018

Juleturneringa 2018

Dagen før elevar og lærarar tek juleferie har det vore tradisjon her på skulen å arrangere ein idrettsturnering der stort sett alle klassane stiller med deltakarar og lag. I år vart det avvikla turnering i volleyball og fotball. 49 lag hadde meldt seg på i volleyball og 10 lag i fotball. Mange av laga la stor vekt på å stille i artige drakter og med fantasirike namn, medan andre var meir fokusert på å kome lengst mogleg i turneringa. Innsatsen var uansett upåklageleg og stemninga veldig god.

MU-elevane sin julemarknad

MU-elevane sin julemarknad

Elevane på Meistring og utvikling arrangerte den årlege julemarknaden sin no like før advent. Denne gongen var det elevbedrifta deira "Alt mulig UB" som hadde laga alle dei flotte julevarene som var til sals. I tillegg vart det bydd fram kaffi, lappar og vafler til dei som hadde funne vegen innom marknaden.

Sjå fleire saker