Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Stend vgs har smitteutbrot

Det er for tida fleire i leiing/administrasjon/drift som har fått påvist corona-smitte ved Stend vidaregåande skule. Elevar eller lærarar er ikkje smitta men mange opplever usikkerheit i høve situasjonen. Det er også krevjande å opprettholde drifta slik vi ynskjer.

Frå 10.05 til og med 12.05 er det derfor heimeskule for elevar. Følg med på informasjon fra kontaktlærar/faglærar. 

Med helsing rektor

Støttetelefon for ungdom

Støttetelefonen er eit tiltak for psykisk helse for unge. Du kan ringe og prate med nokon på kvardagar mellom klokka 14.00 og 21.30. 

Ring 51207121.

Du kan vere anonym. Vi kan ikkje sjå kven du er eller kva for et nummer du ringer frå.

Støttetelefon for ungdom

Aktuelt

Info om hurtigtesting til elever og foresatte

Stend vgs vil frå 19.april delta i eit prosjekt der elevar og tilsette får tilbod om å teste seg med hurtigtestar. Dette gjer vi for at elevar skal kunne vera mest mogaleg tilstades på skulen framover. Samtidig vil vi med dette finne dei personane som kan smitte andre raskast mogeleg. Prosjektet tar sikte på å vare til mai.

Smittevern veke 6

Frå og med måndag 08.02 er det nye smitteverntiltak på Stend vgs.

Sjå fleire saker