Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod. Les om tilbodet

Du finn oppdatert informasjon i høve koronapandemien under Aktuelt.

Aktuelt

Søknadsfrist for voksenagronom er utsatt til 1.mai

På grunn av koronasituasjonen er fristen for å søke vårt tilbud til voksne om å ta agronomutdanning nå utsatt til 1.mai. Du finner informasjon her

 

Aktuelt

Stenger alle vidaregåande skular

Stenger alle vidaregåande skular

OPPDATERT 25.  MARS: Alle vidaregåande skular i Vestland er stengde. Dette gjeld no fram til 13. april.  Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Målet er å halde opp den faglege progresjonen til elevane.

Sjå fleire saker