Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

 Vidaregåande utdanning for vaksne

Tilboda til vaksne er retta mot deg som ikkje har fullført vidaregåande skule tidlegare, men alle kan søke. Her får du gratis vidaregåande opplæring og utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse.

Les meir på Senter for voksenopplæring

Bussstreik fråværføring!

Elevar vært oppmoda om å gå eller sykle til skulen eller finne anna transportløysing. Foresatte til de elevar som må vere heime grunna manglande skuleskyss må dokumentere fråværet ved å melde frå til kontaktlærar. Elevane som ikkje kjem seg til skulen på grunn av streiken vil ikkje få fråvær. Elevar må melde frå til faglærar slik at det kan leggjast til rette for arbeid med oppgåver.

Oversikt over smitteverntiltak og fraværsføring

NYHENDE

Helsing frå rektor

Helsing frå rektor

Velkomen til skuleåret 2020-2021! Rektor Torstein Telle helsar elevar og føresette.

Auka gjennomføring vår 2019

Auka gjennomføring vår 2019

Prosjektet «Auka gjennomføring – fleire ut i lære» har jobba aktivt i to år. Prosjektet og Sotra videregående skole er veldig fornøygd med resultatet over tre år. Skolen, med både leiinga og lærarar, har jobba aktivt med å auke gjennomføringa; få fleire elevar ut i lære gjennom fleire tiltak. Ein ser at godt arbeid gir gode resultat!

Sjå fleire saker