Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Nytt tilbod: Støttetelefon for ungdom

Er du einsam eller har det vanskeleg grunna pandemien? Ring og snakk anonymt med ein psykologistudent.

Tenesta er eit lågterskeltilbod for ungdom i vgo og opnar på måndag 29. mars.

Les meir her

Nå startar vi med massetesting for korona

Vi startar med hurtigtesting for korona for alle elevar og tilsette i morgon, tysdag 13. april.

På denne måten kan vi ha god oversikt over smittesituasjonen på skulen og oppdage eventuelle smitteutbrot tidleg. Slik sikrar vi at skulen kan vere open sjølv om smittetrykket aukar i samfunnet rundt oss.

Les meir i informasjonsskrivet nedanfor og på vlfk.no.

Informasjon til elevar og føresette

Aktuelt

Slåtthaug støttar Helping Hands

Slåtthaug støttar Helping Hands

Sjølv om mykje er annleis enn det pleier for tida, så arrangerer vi humanitæraksjon i år, også. Og inntektene går til Helping Hands

Gratis vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse

Gratis vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse

Også i år får alle elevar på dei vidaregåande skolane i Bergen kommune, som ikkje har tatt vaksinen før, tilbod om gratis vaksine mot meningokokksjukdom (smittsam hjernehinnebetennelse)

Sjå fleire saker