Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Velkommen til skolestart måndag 17. august!

Vg1- og Vg2-elevar møter til startsamtale på eit avtalt tidspunkt. Du vil få e-post eller SMS frå kontaktlæraren din om når og kor du skal møte.
Alle Vg3- og Vg4-elevane møter kl. 9. Du får ein SMS om kor du skal møte. 

Hjarteleg velkommen til open skole 10. og 11. august!

Vi ønsker å invitere elevar som har lyst til å bli litt betre kjent med skolen, til opne dagar måndag og tysdag i veka før skolestart. Les meir:

Velkommen til open skole!

Elev-PC 2020/2021

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC. Du kan få ein rimeleg PC gjennom Vestland fylkeskommune når du skal kjøpe datamaskin.

Datamaskina er eit nødvendig verktøy for deg så lenge du er elev ved ein vidaregåande skule, både i undervisninga og til andre gjeremål. Du har sjølv ansvar for å stille med berbar datamaskin til skulestart. 

Følg lenka nedanfor for meir informasjon og bestilling:

Elev-PC for skuleåret 2020/2021

Aktuelt

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Du kan no laste ned eit skjema og ta det med til legen, som kan finne alternative øvingar til deg. Slik kan du delta i undervisningen sjølv om du til dømes har ei skade, og ikkje misser karaktergrunnlaget i dette faget.

Velkommen til open skole!

Velkommen til open skole!

Vi ønsker å invitere elevar som har lyst til å bli litt betre kjent med skolen, til opne dagar 10. og 11. august

Sjå fleire saker