Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Viktig informasjon om vekslingsmodellen!

I mars sende vi ut brev med invitasjon til informasjonsmøte om vekslingsmodellen. På grunn av situasjonen vi er i for tida, kan vi ikkje arrangere desse møta. Vi har derfor valt å lage eit videoklipp med den presentasjonen vi skulle halde.

Du finn presentasjonen, søknadsskjema med meir bak knappen nedanfor.

Informasjon om vekslingsmodellen: presentasjon m.m.

Vi opnar gradvis skulen for undervisning frå 27. april

  • For Vg1 og Vg3/4 PB vil undervisninga gå over nett også etter denne datoen.
  • Elevar i Vg2 og Vg3 YF vil få delar av undervisninga i programfaga på skulen, medan fellesfag og teorifag vil halde fram som nettundervisning.
  • Det vil komme nokre endringar i timeplanane som følgje av dette.
  • NB! Tysdag 14. april blir det ikkje undervisning, alle elevar får denne dagen til sjølvstendig skulearbeid.
Les meir her

Aktuelt

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Frå 27. april vert det opna for at elevar innan yrkesfag på Vg3 og eventuelt også på Vg2 skal få undervisning på skulen. Elles vidarefører Vestland fylkeskommune dei tiltaka som er innført i kampen mot koronaviruset.

Sjå fleire saker