Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Mobbeombodet

Mari Kristine Morberg er mobbeombod i Hordaland fylkeskommune, og skal hjelpa elevar og lærlingar med problem dei måtte ha. Like viktig er førebyggjande arbeid med elevar og lærlingar sitt miljø, og ombodet kursar og hjelper skular og bedrifter.
Klikk her for meir informasjon!

Rubbestadnes vgs på Facebook!

Følg gjerne den populære Facebook-sida vår! Her skjer det mykje, smått og stort, kvar veke!

Aktuelt

Leksehjelp kvar tysdag på biblioteket

Leksehjelp kvar tysdag på biblioteket

Biblioteket på Svortland: Bømlo Røde Kors startar opp att med leksehjelp tysdagar frå 1430 - 1730. Har du spørsmål, kan du nå kontaktperson Ole G. Økland på telefon 97 60 47 78. Han vil gjerne svara på spørsmål om tiltaket.

Bort med Ungdomsbillett - inn med skulekort!

Bort med Ungdomsbillett - inn med skulekort!

Fylkeskommunen endrar regelverket sitt for skyss til dei fylkeskommunale skulane, og dette medfører at heile Sunnhordland vert trekt ut av ordninga med Ungdomsbillett. I praksis vil dette seia at skuleskyss til vidaregåande skular vert gratis for elevar som bur i Sunnhordland - også i Bømlo.

Sjå fleire saker