Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Mobbeombodet

Mari Kristine Morberg er mobbeombod i Hordaland fylkeskommune, og skal hjelpa elevar og lærlingar med problem dei måtte ha. Like viktig er førebyggjande arbeid med elevar og lærlingar sitt miljø, og ombodet kursar og hjelper skular og bedrifter.
Klikk her for meir informasjon!

Rubbestadnes vgs på Facebook!

Følg gjerne den populære Facebook-sida vår! Her skjer det mykje, smått og stort, kvar veke!

Aktuelt

Bort med Ungdomsbillett - inn med skulekort!

Bort med Ungdomsbillett - inn med skulekort!

Fylkeskommunen endrar regelverket sitt for skyss til dei fylkeskommunale skulane, og dette medfører at heile Sunnhordland vert trekt ut av ordninga med Ungdomsbillett. I praksis vil dette seia at skuleskyss til vidaregåande skular vert gratis for elevar som bur i Sunnhordland - også i Bømlo.

Skuleruta for 2018-2019 er klar!

Skuleruta for kommande skuleår er vedteken og klar, og er publisert under knappen "Skulerute" lenger oppe på sida. For å sjå skuleruta som gjeld ut inneverande skuleår, bruk lenka du finn inne i denne saka.

Sjå fleire saker