Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Eit trygt skulemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø. Skulen har ansvar for å forebygge, samt gripe inn og undersøke ved mobbing eller mistrivsel jamfør opplæringslova kap.9A

Har du spørsmål knytt til dette vil me oppmode om at du tar kontakt med skulen.

Mobbeombodet

Mari-Kristine Morberg er mobbeombod for alle som går i vidaregåande skule i Hordaland. Ho jobbar for at du skal ha det bra, og kan fortelle deg kva du har rett til og korleis du går fram om du ikkje har det bra på skulen.

Meir om mobbeombodet