Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Høyring - Orden og åtferdsreglement

I samband med fylkeskommunesamanslåinga er det utarbeidd forslag til felles ordens- og åtferdsreglement for skulane i den nye fylkeskommunen.

Høyringsparter er skulane i Vestland, elevråd, skulemiljøutval, hovudtillitsvalde, Elevorganisasjonen i Hordaland, mobbeombodet, elev- og lærlingombodet.

Ønskjer du å sende inn høyringsinnspel må du gjera det innan 7. november.

Send inn høyringsinnspel

Høyring -  fråværsreglement 

I samband med fylkeskommunesamanslåinga er det utarbeidd forslag til felles fråværsreglement for skulane i den nye fylkeskommunen.

Høyringsparter er skulane i Vestland, elevråd, skulemiljøutval, hovudtillitsvalde, Elevorganisasjonen i Hordaland, mobbeombodet, elev- og lærlingombodet.

Ønskjer du å sende inn høyringsinnspel må du gjera det innan 7. november.

Send inn høyringsinnspel