Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Informasjon frå skulen

Merk at frå og med torsdag 16.12.21 er skulen på raudt nivå, og du finn smittevernplanen her.

Vi har samla mykje informasjon som føresette eller du som elev ved skulen kan ha behov for. Følg lenka under for å lese det som er viktig at du veit akkurat no. Der kan du mellom anna finne info om skuleskyss og skulen sitt reglement. 

Informasjon

Visma InSchool

Frå hausten skuleåret 2021/22 nyttar Vestland fylkeskommune Visma InSchool som skuleadministrativt system.
Løysinga skal nyttast av lærerar, elevar og føresette.
Du finn pålogging til Visma InSchool her på skulen si heimeside, og meir info og ein informasjonsvideo på vestlandfylke.no.

Pålogging VIS

Aktuelt

Elevundersøkinga - veke 50 2021

Elevundersøkinga - veke 50 2021

Elevundersøkinga vert gjennomført i veke 50, og gjer deg mulighet til å seia kva du meinar om læring og trivsel på skulen.

Sjå fleire saker