Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Høyring om nytt ordens- og fråværsreglement og om nytt fråværsreglement

I samband med fylkeskommunesamanslåinga er det utarbeidd forslag til felles ordens- og åtferdsreglement og fråværsreglement for skulane i den nye fylkeskommunen.

Ønskjer du å sende inn høyringsinnspel må du gjera det innan 7. november.

Høyringsskjema - fråværsreglementet Høringsskjema - orden- og åtferdsreglement

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir brukt av skular, skuleeigerar og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane. 

Meir om elevundersøkinga