Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Raudt nivå på skulen - oppdatert 23.11

Lokale tiltak er forlenga i 14 dagar, det skal framleis vere raudt nivå på skulen. Skulen er open, men me vil dele store grupper slik at ein klarer å halde avstand. 

Me tar i bruk ny blokkbasert timeplan, der elevane berre har eitt eller to fag per dag i denne perioden, for å avgrense bytte av fag og rom i løpet av skuledagen. Det er markert i planen kva klassar som har heimeskule dei ulike dagane.

Blokkbasert timeplan veke 49 (pdf)

Utviklingssamtaler

Det vil bli gjennomført utviklingssamtaler for foreldre/føresette med elevar på Vg1 og Vg2, i perioden fram til og med veke 49. Kontaktlærar vil sende ut invitasjon med informasjon om tidspunkt.

Forlenger mellombelse unntak frå fråværsreglane ut skuleåret

For fråvær av helsegrunnar, er det ut skuleåret ikkje krav til å dokumentere fråværet med legeattest. Elevar over 18 år kan bruke eigenmelding, elevar under 18 år må legge fram stadfesting frå foreldre. 

Unntak frå fråværsreglane (Kunnskapsdepartementet)

Aktuelt

Informasjon om undersøkingar

Informasjon om undersøkingar

Os gymnas skal gjennomføre Elevundersøkinga og Undervisningsevalueringa i desember og januar. Sjå vedlegga for meir informasjon om føremål, gjennomføring og personvern i undersøkingane.

Utvekslingsprosjekt "Feed the Future"

Utvekslingsprosjekt "Feed the Future"

I veke 7 hadde Os gymnas besøk av 20 elevar og 6 lærarar frå Italia, Latvia og Nederland. Besøket knyter seg til eit Erasmus pluss-prosjekt med tittelen «Feed the Future», der elevane skal arbeida med ulike tema knytt til berekraftig matproduksjon og kosthaldsvanar hos forbrukarar.

Sjå fleire saker