Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Elev-PC for skuleåret 2020-2021

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC. Du kan få ein rimeleg PC gjennom Vestland fylkeskommune når du skal kjøpe datamaskin.

Bestillingsportalen opnar 06.07.2020. 

Les meir her: Elev-PC

God sommar!

Skuleruta for neste skuleår er lagt ut.
Første skuledag etter sommaren er måndag 17. august.

Skulerute 2020-2021 (pdf)

Viktig informasjon til elevar i samband med omlegging av skular til VLFK

For å sikre at du ikkje mistar data som ligg i skulens skytenester må du ta backup av filene som er lagra her. ( Til dømes OneDrive, Google Drive)

Data må vera tatt backup av seinast 18. juni 2020.

Alle elevar vil og få ein ny brukar knytta til VLFK. Før skuleåret 2020/2021 vil alle elevar motta ein SMS med ny påloggingsinformasjon.

Sjå meir informasjon i vedlagt brev. 

Informasjon til elevar i samband med omlegging til VLFK (pdf)

Aktuelt

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Du kan no laste ned eit skjema og ta det med til legen, som kan finne alternative øvingar til deg. Slik kan du delta i undervisningen sjølv om du til dømes har ei skade, og ikkje misser karaktergrunnlaget i dette faget.

Utvekslingsprosjekt "Feed the Future"

Utvekslingsprosjekt "Feed the Future"

I veke 7 hadde Os gymnas besøk av 20 elevar og 6 lærarar frå Italia, Latvia og Nederland. Besøket knyter seg til eit Erasmus pluss-prosjekt med tittelen «Feed the Future», der elevane skal arbeida med ulike tema knytt til berekraftig matproduksjon og kosthaldsvanar hos forbrukarar.

Sjå fleire saker