Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Gult smittenivå på skulen - oppdatert 18.01.21

Det nasjonale tiltaksnivået for skulane blir nedjustert frå raudt nivå til gult nivå frå onsdag 20. januar. Ved gult nivå vil all undervisning skje på skulen, og store klassar kan vere i eitt klasserom.

Me held fram med blokktimeplanen fram til vinterferien. Sjå oppdatert plan under.

Det er framleis viktig å hugse at smittevernreglane gjeld!

Blokktimeplan for veke 3, 18.-22. januar (pdf)

Utviklingssamtaler

Det vil bli gjennomført utviklingssamtaler for foreldre/føresette med elevar på Vg1 og Vg2, i perioden fram til og med veke 49. Kontaktlærar vil sende ut invitasjon med informasjon om tidspunkt.

Forlenger mellombelse unntak frå fråværsreglane ut skuleåret

For fråvær av helsegrunnar, er det ut skuleåret ikkje krav til å dokumentere fråværet med legeattest. Elevar over 18 år kan bruke eigenmelding, elevar under 18 år må legge fram stadfesting frå foreldre. 

Unntak frå fråværsreglane (Kunnskapsdepartementet)

Aktuelt

Informasjon om Ungdataundersøkinga

Informasjon om Ungdataundersøkinga

Os gymnas skal gjennomføre ungdataundersøkinga i perioden frå veke 5 til 7. Sjå vedlagt informasjonsbrev om føremål, gjennomføring og personvern i undersøkinga.

Solidaritetsaksjonen 2020

Solidaritetsaksjonen 2020

Elevrådet sin solidaritetsaksjon er måndag 21. desember 2020.  Elevrådet ved Os gymnas har også i år vald å støtte "Hjelp Moldova" som sitt solidaritetsprosjekt.  Elevane jobbar den dagen, og inntektene går til Hjelp Moldova.

Sjå fleire saker