Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Ser du etter skuleplass?

Vi har ventelister på dei fleste av våre studieprogram og tek inn elevar fortløpande etter denne.

Om du ikkje står på ventelista, men ønskjer skuleplass, må du snarast sende skulen ein epost (post.olv@hfk.no). Legg ved bilete av vitnemålet ditt frå ungdomsskulen. 

Tilgang til fråværsportalen

Alt fråvær på elevar vert ført i programvaren SkoleArena. Føresette må søkje om tilgang til SkoleArena for å kunne få innsyn i fråvær og vurderingar for sin ungdom. Kontaktlærar godkjenner desse søknadane. Føresette kan og registrere fråværsmelding i SkoleArena på vegne av sin ungdom.

Opplæringsvideoar:
Registrer meg som ny brukar
Registrere fråvær på mitt born

 

Aktuelt

Resultata frå skulevalet 2019

Resultata frå skulevalet 2019

Resultata fra årets skuleval er klare! Totalt brukte 417 elever røysta si. Det gir et valoppmøte på 74% på skulen

Engasjerande skuledebatt

Engasjerande skuledebatt

Tysdag vart årets politiske skuledebatt arrangert på skulen. Engasjerte politikarar frå ungdomspartia i Hordaland debatterte skule og miljøspørsmål frå elevane.

Sjå fleire saker