Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Lånekassen

Elevar som har skoleplass kan søkje om støtte no Elevar som har fått skoleplass og takka ja til den, kan søkje om støtte no. Dei fleste elevar i vidaregåande skole får tilbod om skoleplass i juli. Lærlingar kan søkje når dei har fått godkjent lærekontrakt.

Elevar som står på venteliste kan søkje 1. august Elever som ikkje kom inn på førsteinntaket må vente med å søkje til 1. august, og helst til dei er sikre på kva for skole dei skal gå på. Då slepp dei å søkje på nytt dersom dei ombestemmer seg. Om ein elev sender inn fleire søknader, kan saksbehandlingstida bli lengre.

Endringar i forskriftene Her finn de dei viktigaste endringane i Lånekassens forskrifter for 2017-2018

For elevar på vidaregåande - Lånekassen

Praktisk informasjon

Har du spørsmål når det gjeld rettane og moglegheitene dine ved søknad og inntak til vidaregåande opplæring? Lurer du på kva retningsliner som gjeld når du skal søke skuleplass eller kva skuletilbod vi har som er litt utanom det vanlege? Svar på dette og meir finn du ved å følgje lenkene under.

Meir om praktisk informasjon