Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

 Covid 19: Tilbake til normalen

 Odda vgs har som alle andre skular ingen særlege tiltak knytt til pandemien.

Bruke det vi har lært
Vi vil oppmode alle om å halde fram med å vaske hender, bruke handsprit og ta omsyn til kvarandre. Vi kan vente oss ein haust og vinter med forkjøling og influensa. Pandemien er heller ikkje over, så vi må vere merksame på at kornasmitta framleis vil vere i samfunnet.

UDIR - tilbake til normalen i skular

Gjeninnfører fråværsreglane frå 11. oktober

Frå 11. oktober må elevar i vidaregåande skule igjen forhalde seg til dei vanlege fråværsreglene. Det betyr blant anna at ein ikke lenger kan nytte eigenmelding eller stadfesting frå en forelder ved fråvær av helsegrunner.

Fråvær i vidaregåande skule