Søk om refusjon av drosjeutgifter til fritidsreiser i TT-ordninga

Du som har fått godkjenning som brukar i Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland kan søkje om å få refundert drosjeutgifter til fritidsreiser i Hordaland.

Gå til https://www.vestlandfylke.no/Kollektivogtransport/tt-kort/sok-refusjon-av-drosjeutgifter-til-fritidsreiser-i-tt-ordninga/ 

Har du spørsmål?
Profilbilde av Kontakt samferdselsavdelinga
Kontakt samferdselsavdelinga
55 23 93 63