Kva er saldoen på TT-kortet?

Her får du oversikt over kor mykje pengar du har på TT-kortet ditt. TT-kortet kan gje funksjonshemma i Hordaland økonomisk støtte til reiser.

Trykk på "Sjå saldo" i den blå boksen på denne sida. Du vil få saldo og dei siste transaksjonane på TT-kortet opplyst ved å tasta inn personnummeret ditt.

Kontofon

Du kan og få opplest saldoen ved å ringe kontofonen på tlf. 21 51 45 41. Du må då taste inn fødsels- og personnummeret ditt.

Profilbilde av Kontakt samferdselsavdelinga
Kontakt samferdselsavdelinga
55 23 93 63