Bestille nytt TT-kort

Har du defekt eller har mista TT-kortet kan du bestille nytt.

Du får nytt TT-kort ved å sende epost til samferdsel@hfk.no eller ved å ringe telefonnummer 55 23 93 63.

Når eit nytt kort blir bestilt, blir det gamle kortet automatisk sperra.

Nytt kort blir sendt pr. post innan 10-14 dagar.

Det er viktig at vi har rett adresse registrert på deg.  Hugs å melde frå til oss ved flytting.

Profilbilde av Kontakt samferdselsavdelinga
Kontakt samferdselsavdelinga
55 23 93 63