Skuleskyss

Utfyllande informasjon om skuleskyss finn på på skyss.no. Her på denne sida finn du pålogging til Cert, for bestilling og administrering av skuleskyss.

Skyss si side for skuleskyss

Cert

Cert blir nytta av skular og kommunar for søknad om skuleskyss for elevar i grunnskule og vidaregåande skule i Hordaland. Cert gjev óg skulen oversikt over skuleskyssen på sin skule, og kan nyttast av grunnskulane og kommunar til å hente ut fakturagrunnlag for kommunal andel.

Logg på Cert 

Manual for Cert

Ruteutreknar

Med ruteutreknaren kan skular, elevar og foreldre kontrollmåle avstandar mellom heim og skule når dei er usikker på om dei har krav på skuleskyss.

Gå til ruteutreknaren

Skjema

Refusjon av utgifter til skuleskyss (pdf)

Legeerklæring skuleskyss (skjema 13) (pdf)

Søknad om tilrettelagd skuleskyss grunna særleg farleg eller vanskeleg skuleveg (pdf)

Reglement skuleskyss grunnskule (pdf)

Reglement skuleskyss vidaregåande skule (pdf)

Avtale om delt bustad - skuleskyss (pdf)