Skuleskyss

Det er Skyss som har ansvar for skuleskys i Hordaland. På deira sider finn du pålogging til Cert, for bestilling og administrering av skuleskyss. Der er og rutereknar og ulike skjema og reglement for skuleskyss.

Kva er Cert?

Cert blir nytta av skular og kommunar for søknad om skuleskyss for elevar i grunnskule og vidaregåande skule i Hordaland. Cert gjev óg skulen oversikt over skuleskyssen på sin skule, og kan nyttast av grunnskulane og kommunar til å hente ut fakturagrunnlag for kommunal andel.