Søk om løyvefritak

Dersom du ønskjer å tilby transport knytt til Inn på tunet-ordninga, eller transport knytt til småskala reiseliv eller turistverksemd, kan du få dispensasjon frå krav om løyve.

Fritaket gjeld berre to ordningar:

  • Transport knytt til Inn på tunet-ordninga
  • Transport knytt til småskala reiseliv/turistverksemd

Vilkår for løyvefritak

Fylkeskommunen vil først undersøkje om nokon som alt har løyve for drosje eller turvogn kan utføre denne tenesta. I få fall vil du ikkje få løyvefritak.

Du får ikkje løyvefritak viss du allereie innehar turvogn- og/eller drosjeløyve. 

Du som søkjer om løyvefritak må oppfylla dei same vilkåra som ved turvogn- og drosjeløyve, men du treng ikkje fagleg kompetanse.

Utfyllande informasjon

Nærare informasjon om retningslinjene for løyvefritak, kva som skal gå fram av søknaden og søknadsbehandlinga:

Inn på tunet

Småskala turistverksemd

Lurer du på noko?
Profilbilde av Anne Vedvik
Profilbilde av Gerd Eva Napsøy
Gerd Eva Napsøy
48893305
Profilbilde av Nils Tore Eldegard
Nils Tore Eldegard
48991276