Informasjon om ruteløyve

Hordaland fylkeskommune har ansvar for forvaltning av persontransport i rute med buss-, båt- og ferjer i alle kommunane i Hordaland.

Hordaland fylkeskommune tildeler og ser til drifta av løyve for persontransport i rute for all fylkesintern buss-, båt- og fylkesvegferjedrift i alle kommunane i Hordaland, herunder takst og tilskot.

Hordaland fylkeskommune er også løyvestyresmakt for fylkesoverskridande ruter dersom løyvesøkjar har forretningsadressa si i Hordaland og ruta gjeld i Hordaland. Dersom ruta gjeld i eit anna fylke, skal den fylkeskommunen der endepunktet for ruta er eller der ein reknar med at hovuddelen av trafikkgrunnlaget er, behandla søknaden Vegdirektoratet er løyvestyresmakt for riksvegferjer.

Har du spørsmål?
Profilbilde av Tor Harald Rødseth
Tor Harald Rødseth