Ruteløyve

Hordaland fylkeskommune har ansvar for forvaltning av persontransport i rute med buss-, båt- og ferjer i alle kommunane i Hordaland.

Hordaland fylkeskommune tildeler og ser til drifta av løyve for persontransport i rute for all fylkesintern buss-, båt- og fylkesvegferjedrift i alle kommunane i Hordaland, herunder takst og tilskot.

Hordaland fylkeskommune er også løyvestyresmakt for fylkesoverskridande ruter dersom løyvesøkjar har forretningsadressa si i Hordaland og ruta gjeld i Hordaland. Dersom ruta gjeld i eit anna fylke, skal den fylkeskommunen der endepunktet for ruta er eller der ein reknar med at hovuddelen av trafikkgrunnlaget er, behandla søknaden Vegdirektoratet er løyvestyresmakt for riksvegferjer.