Søk drosjeløyve

Det er for frå fredag 21. juni ledig drosjeløyve i Odda.

Drosjeløyve blir tildelt av Hordaland fylkeskommune. Det gir innehavaren rett og plikt til å drive persontransport utanfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personar, eller med bil registrert for 10-17 personar tilrettelagt for rullestolstransport.

Det er berre mogeleg å søkje når eit drosjeløyve er ledig. Ledige drosjeløyve blir kunngjort i lokalpressa og lenger ned på denne nettsida. Du søkjer på eige søknadsskjema, som du finn i blå boks på denne sida.

Drosjeløyve blir tildelt på grunnlag av ansiennitet som fulltids drosjesjåfør eller på grunnlag av Hordaland fylkeskommune sitt skjøn. Det er ein føresetnad at søkjarane oppfyller vilkåra.

Vilkår for løyve

Ledig drosjeløyve i Odda

Drosjeløyve R-210 i Odda er ledig frå 08. september 2019. Det skal registrerast bil med inntil 9 sitteplasser på løyve. Løyve skal vere tilknytt Odda taxilag AS.

Send søknad med vedlegg elektronisk, sjå blå boks på sida.

Søkjarlista som blir utarbeidd på grunnlag av denne kunngjeringa, vil utgjere grunnlaget for tildelinga.

Vi oppmodar kvinner til å søkje. 

Søknadsfristen er 12. juli 2019.

 

 

 

Forslag til forskrift til miljøkrav til drosjenæringa i Hordaland

Reglement og styrarordning

Reglane for drosjeløyve er omtalt i yrkestransportlova og i yrkestransportforskrifta.

Drosjereglement for bergensområdet

Drosjereglement for Stord kommune

Styrarordning

Dersom ein løyvehavar på grunn av eigen alvorleg sjukdom eller skade blir mellombels ute av stand til å leie og drive drosjeløyve, kan han/ho søkje om styrarordning. Styrarordning blir godkjent for 1 år om gongen, maksimalt 3 år. Løyvehavar må søkje om fornying av styrarordning kvart år.

Retningslinjer for styrarordning

Søknad om styrarordning

Styrarkontrakt

Friskmelding

Har du spørsmål?
Profilbilde av Gerd Eva Napsøy
Gerd Eva Napsøy
48893305
Har du spørsmål?
Profilbilde av Linn Cathrin Pedersen
Linn Cathrin Pedersen
48884623