Søk drosjeløyve

Det er for tida ledige drosjeløyve i Masfjorden, på Voss og Stord.

Drosjeløyve blir tildelt av Hordaland fylkeskommune. Det gir innehavaren rett og plikt til å drive persontransport utanfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personar, eller med bil registrert for 10-17 personar tilrettelagt for rullestolstransport.

Det er berre mogeleg å søkje når eit drosjeløyve er ledig. Ledige drosjeløyve blir kunngjort i lokalpressa og lenger ned på denne nettsida. Du søkjer på eige søknadsskjema, som du finn i blå boks på denne sida.

Drosjeløyve blir tildelt på grunnlag av ansiennitet som fulltids drosjesjåfør eller på grunnlag av Hordaland fylkeskommune sitt skjøn. Det er ein føresetnad at søkjarane oppfyller vilkåra.

Vilkår for løyve

Ledig drosjeløyve i Masfjorden

Drosjeløyve R-106 blir ledig frå juli 2019. Det skal registrerast bil med inntil 9 sitteplasser. Løyve skal vere tilknytt Masfjorden taxisentral.

Send søknad med vedlegg elektronisk, sjå blå boks på sida.

Søkjarlista som blir utarbeidd på grunnlag av denne kunngjeringa, vil utgjere grunnlaget for tildelinga.

Vi oppmodar kvinner til å søkje. 

Søknadsfristen er 24. mai 2019.

Ledig drosjeløyve på Stord

Drosjeløyve R-284 på Stord er ledig frå 8. juli 2019. Det skal registrerast bil med inntil 9 sitteplasser på løyve. Løyve står fritt, så ny løyvehaver kan velge ein av sentralane på Stord.

Send søknad med vedlegg elektronisk (sjå blå boks på denne sida).

Søkjarlista som blir utarbeidd på grunnlag av denne kunngjeringa, vil utgjere grunnlaget for tildelinga.

Vi oppmodar kvinner til å søkje. 

Søknadsfrist: 1. juni 2019.

 

Ledige drosjeløyve på Voss

Drosjeløyva R-166 og R-174 er ledig. Det skal registrerast bilar med inntil 9 sitteplasser på løyva. R-166 og R-174 er ledig frå 1.august 2019. Løyva skal vere tilknytt Voss taxisentral.

Send søknad med vedlegg elektronisk (sjå blå boks på denne sida).

Søkjarlista som blir utarbeidd på grunnlag av denne kunngjeringa, vil utgjere grunnlaget for tildelinga.

Vi oppmodar kvinner til å søkje. 

Søknadsfrist: 1. juni 2019.

Forslag til forskrift til miljøkrav til drosjenæringa i Hordaland

Reglement og styrarordning

Reglane for drosjeløyve er omtalt i yrkestransportlova og i yrkestransportforskrifta.

Drosjereglement for bergensområdet

Drosjereglement for Stord kommune

Styrarordning

Dersom ein løyvehavar på grunn av eigen alvorleg sjukdom eller skade blir mellombels ute av stand til å leie og drive drosjeløyve, kan han/ho søkje om styrarordning. Styrarordning blir godkjent for 1 år om gongen, maksimalt 3 år. Løyvehavar må søkje om fornying av styrarordning kvart år.

Retningslinjer for styrarordning

Søknad om styrarordning

Styrarkontrakt

Friskmelding