Søk drosjeløyve

Det er for tida mange ledig drosjeløyve i Hordaland, med søknadsfrist mellom 22. september og 13. oktober.

Drosjeløyve blir tildelt av Hordaland fylkeskommune. Det gir innehavaren rett og plikt til å drive persontransport utanfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personar, eller med bil registrert for 10-17 personar tilrettelagt for rullestolstransport.

Det er berre mogeleg å søkje når eit drosjeløyve er ledig. Ledige drosjeløyve blir kunngjort i lokalpressa og lenger ned på denne nettsida. Du søkjer på eige søknadsskjema, som du finn i blå boks på denne sida.

Drosjeløyve blir tildelt på grunnlag av ansiennitet som fulltids drosjesjåfør eller på grunnlag av Hordaland fylkeskommune sitt skjøn. Det er ein føresetnad at søkjarane oppfyller vilkåra.

Vilkår for løyve

Ledige drosjeløyve tilknytt Mosterhamn og Bømlo

Mosterhamn

Drosjeløyva R-139, R-143 og reserveløyve R-827 i Mosterhamn er ledig. Løyva er bopelsløyve, det vil sei at dei ikkje treng sentraltilknyting. Det skal registrerast bil med inntil 9 sitteplassar på løyva, og eit av løyve skal kunne transportera rullestol.  

Søknad med vedlegg skal sendast elektronisk ( sjå blå boks).
Søkjarlista som blir utarbeidd på grunnlag av denne kunngjeringa, vil utgjera grunnlaget for tildelinga. 

Søknadsfristen er sett til 06. oktober 2018.
Kvinner vert oppmoda til å søkje.

Bømlo 

Drosjeløyve R-115 på Bømlo er ledig. Løyve skal vere tilknytt Bremnes Taxi As. Det skal registrerast bil med inntil 9 sitteplasser.

Søknad med vedlegg skal sendast elektronisk (sjå blå boks).
Søkjarlista som blir utarbeidd på grunnlag av denne kunngjeringa, vil utgjera grunnlaget for tildelinga.

Søknadsfristen er sett til 06. oktober 2018.
Kvinner vert oppmoda til å søkje.

Ledig drosjeløyve på Nå

Drosjeløyve R-194 på Nå er ledig. Løyve skal vere tilknytt Nå Taxisentral DA. Stasjoneringsstad er Aga. Det skal registrerast bil med inntil 9 sitteplassar på løyve.

Søknad med vedlegg skal sendast elektronisk (sjå blå boks)

Søkjarlista som blir utarbeidd på grunnlag av denne kunngjeringa, vil utgjera grunnlaget for tildelinga.

Søknadsfristen er sett til 22. september 2018.

Kvinner vert oppmoda til å søkje.

Ledig drosjeløyve i Nordhordland

Drosjeløyve R-83 i Nordhordland er ledig. Løyve skal vere tilknytt Nordhordland Taxisentral SA, og  det skal registrerast bil med inntil 9 sitteplassar på løyve. Stasjoneringsstad er Manger.

Søknad med vedlegg skal sendast elektronisk (sjå blå boks).

Søkjarlista som blir utarbeidd på grunnlag av denne kunngjeringa, vil utgjera grunnlaget for tildelinga.

Søknadsfristen er sett til 22. september 2018.

Kvinner vert oppmoda til å søkje.

Ledig drosjeløyve i Øygarden

Drosjeløyve R-16 i Øygarden er ledig. Det skal registrerast bil med inntil 9 sitteplassar på løyve.  

Søknad med vedlegg skal sendast elektronisk (sjå blå boks)

Søkjarlista som blir utarbeidd på grunnlag av denne kunngjeringa, vil utgjera grunnlaget for tildelinga.

Søknadsfristen er sett til 29. september 2018.

Kvinner vert oppmoda til å søkje

Ledig drosjeløyve i Bergen køyreområde

Du kan no søkje på ledige hovud- og reservedrosjeløyve i Bergen køyreområde (kommunane Bergen, Askøy, Fjell og Sund).

Det er eit krav for å søkje ledig drosjeløyve i Bergen køyreområde at du har minimum 2 års ansiennitet som fulltids drosjesjåfør i løyvedistriktet.

Søknad med vedlegg skal sendast inn elektronisk via denne lenken:

https://skjema.hfk.no/samferdsel/soknad/drosjeloyve_bergen

Du må laste opp alle vedlegg opp før du kan sende søknaden.

Før tildeling av ledige løyver, vil søknader som ikkje har alle vedlegg bli strokne av søkjarlista.

Søknadsfrist er sett til 13. oktober 2018.

Søkjarlista som blir utarbeidd på grunnlag av denne kunngjeringa, vil utgjera grunnlaget for tildelingar fram til ny kunngjering av ledige drosjeløyve som blir vår 2019.

Reglement og styrarordning

Reglane for drosjeløyve er omtalt i yrkestransportlova og i yrkestransportforskrifta.

Drosjereglement for bergensområdet

Drosjereglement for Stord kommune

Styrarordning

Dersom ein løyvehavar på grunn av eigen alvorleg sjukdom eller skade blir mellombels ute av stand til å leie og drive drosjeløyve, kan han/ho søkje om styrarordning. Styrarordning blir godkjent for 1 år om gongen, maksimalt 3 år. Løyvehavar må søkje om fornying av styrarordning kvart år.

Retningslinjer for styrarordning

Søknad om styrarordning

Styrarkontrakt

Friskmelding

Profilbilde av Gerd Eva Napsøy
Gerd Eva Napsøy
48893305