Søk drosjeløyve

Denne sida er avslutta. Finn drosjeløyve på https://www.vestlandfylke.no/Kollektivogtransport/loyve-for-persontransport/sok-drosjeloyve/

Forslag til forskrift til miljøkrav til drosjenæringa i Hordaland

Reglement og styrarordning

Reglane for drosjeløyve er omtalt i yrkestransportlova og i yrkestransportforskrifta.

Drosjereglement for bergensområdet

Drosjereglement for Stord kommune

Styrarordning

Dersom ein løyvehavar på grunn av eigen alvorleg sjukdom eller skade blir mellombels ute av stand til å leie og drive drosjeløyve, kan han/ho søkje om styrarordning. Styrarordning blir godkjent for 1 år om gongen, maksimalt 3 år. Løyvehavar må søkje om fornying av styrarordning kvart år.

Retningslinjer for styrarordning

Søknad om styrarordning

Styrarkontrakt

Friskmelding

Har du spørsmål?
Profilbilde av Linn Cathrin Pedersen
Linn Cathrin Pedersen
48884623