Søk drosjeløyve

Det er for tida ledig drosjeløyve i Bergen køyreområde.

Drosjeløyve blir tildelt av Hordaland fylkeskommune. Det gir innehavaren rett og plikt til å drive persontransport utanfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personar, eller med bil registrert for 10-17 personar tilrettelagt for rullestolstransport.

Det er berre mogeleg å søkje når eit drosjeløyve er ledig. Ledige drosjeløyve blir kunngjort i lokalpressa og lenger ned på denne nettsida. Du søkjer på eige søknadsskjema, som du finn i blå boks på denne sida.

Drosjeløyve blir tildelt på grunnlag av ansiennitet som fulltids drosjesjåfør eller på grunnlag av Hordaland fylkeskommune sitt skjøn. Det er ein føresetnad at søkjarane oppfyller vilkåra.

Vilkår for løyve

Ledige hovud- og reservedrosjeløyve i Bergen køyreområde

Du kan no søkje på ledige hovud- og reservedrosjeløyve i Bergen køyreområde (kommunane Bergen, Askøy, Fjell og Sund).

Det er eit krav at du har minimum 2 års ansiennitet som fulltids drosjesjåfør i løyvedistriktet.

Send inn søknad med vedlegg elektronisk. Alle vedlegg må vere lasta opp før du kan sende inn søkand.

Klikk her for elektronisk søknadsskjema

Har du ikkje lagt ved alle vedlegg, vil du ikke få tildelt ledig løyve, men blir støket av søkjerlista.

Søkjarlista som blir utarbeidd, vil utgjere grunnlaget for tildelingar fram til ny kunngjering av ledige drosjeløyve, som blir hausten 2019. Søkjarlista vil bli rangert etter lengda på ansiennitet.

Søknadsfrist er 23. mars 2019.

Reglement og styrarordning

Reglane for drosjeløyve er omtalt i yrkestransportlova og i yrkestransportforskrifta.

Drosjereglement for bergensområdet

Drosjereglement for Stord kommune

Styrarordning

Dersom ein løyvehavar på grunn av eigen alvorleg sjukdom eller skade blir mellombels ute av stand til å leie og drive drosjeløyve, kan han/ho søkje om styrarordning. Styrarordning blir godkjent for 1 år om gongen, maksimalt 3 år. Løyvehavar må søkje om fornying av styrarordning kvart år.

Retningslinjer for styrarordning

Søknad om styrarordning

Styrarkontrakt

Friskmelding

Profilbilde av Gerd Eva Napsøy
Gerd Eva Napsøy
48893305