Studierettleiing

Er du voksen og lurer på korleis du kan ta fagbrev /  sveinebrev eller studiekompetanse?

Vi kan hjelpe deg å fullføre vidaregåande opplæring!

Vi kan gi individuell rettleiing og

  • kartleggje kva kompetanse du har og korleis du kan fullføre ei vidaregåande utdanning
  • finne alternative veger som kan føre fram til fagbrev / sveinebrev, studiekompetanse eller yrkeskompetanse

Kontakt eit senter

Kontakt Senter for voksenopplæring i Bergen, Sotra, Stord eller Voss for å avtale tid for studierettleiing. Kontaktinformasjon til dei 5 sentra kan du finne nedanfor.

Åsane vgs, Bergen (Yrkesfag)

Yrkesfag

Åsane videregående skole

Bergen katedralskole (studiekompetanse)

Bergen katedralskole

Sotra (Alle fag)

Alle fag

Sotra vidaregåande skule

Stord (Alle fag)

Alle fag

Stord vidaregåande skule

Voss gymnas (alle fag)

Alle fag

Voss gymnas

Karriererettleiing

Karriere Hordaland er eit offentleg tilbod om gratis karriererettleiing for vaksne.  Du som er over 19 år og busett i Hordaland fylke kan bruke våre karriererettleiingstenester.

Karriere Hordaland

Karriererettleiing kan hjelpe deg å ta val innan utdanning, opplæring og arbeid. Målet er å gi deg eit verktøy som gjer at du kan handtere di eiga karriere.

Individuell karriererettleiing er eit tilbod til deg over 19 år og eit satsingsområde i Hordaland fylkeskommune. Tilbodet er gratis.