Finn senter for voksenopplæring

Det er 5 Senter for voksenopplæring i Hordaland. Sentra finn du i Bergen, Sotra, Stord og Voss.

Vi kan svare på spørsmål om utdanning for voksne. Hos oss kan du få

  • Studierettleiing
  • Undervisning
  • Realkompetansevurdering

Kontakt ditt næraste senter om du lurer på noko, så kan vi sette av tid til ein samtale:

Bergen katedralskole, Senter for voksenopplæring

Sotra vidaregåande skule, Senter for voksenopplæring

Stord vidaregåande skule, Senter for voksenopplæring

Voss gymnas, Senter for voksenopplæring

Åsane videregående skole, Senter for voksenopplæring

Fagtilboda kan du finne på nettsidene til sentra. Der ligg òg lenke til elektronisk søknadsskjema for utdanning og realkompetansevurdering. Har du voksenrett er alle tenester gratis.

Bergen (Yrkesfag), Åsane vgs

Åsane videregående skole

Bergen (Studiekompetansefag)

Bergen katedralskole

Sotra (Alle fag)

Sotra vidaregåande skule

Stord (Alle fag)

Stord vidaregåande skule

Voss (alle fag)

Voss gymnas

Kontakt oss
Profilbilde av Kontakt voksenopplæringa
Kontakt voksenopplæringa
55 23 92 30