Finn senter for voksenopplæring

Det er 5 Senter for voksenopplæring i Hordaland som no er del av Vestland fylkeskommune. Sentra finn du i Bergen, Sotra, Stord og Voss.

Fram til august 2020 kan du framleis søke utdanning og få gratis studierettleiing på vaksenopplæringssentera. Meir informasjon kan du finne på nettsidene til 

Vestland fylkeskommune, vidaregåande utdanning for vaksne

Vi kan svare på spørsmål om utdanning for voksne. Hos oss kan du som søker få

  • Studierettleiing
  • Undervisning
  • Realkompetansevurdering

Kontakt ditt næraste senter om du lurer på noko, så kan vi sette av tid til ein samtale:

Bergen katedralskole, Senter for voksenopplæring (studiekompetansefag)

Sotra vidaregåande skule, Senter for voksenopplæring (alle fag)

Stord vidaregåande skule, Senter for voksenopplæring (alle fag)

Voss gymnas, Senter for voksenopplæring (alle fag)

Åsane videregående skole, Senter for voksenopplæring (yrkesfag)

Fagtilboda kan du finne på nettsidene til sentra. Der ligg òg lenke til elektronisk søknadsskjema for utdanning og realkompetansevurdering. Har du voksenrett er alle tenester gratis.

Bergen (Yrkesfag), Åsane vgs

Åsane videregående skole

Bergen (Studiekompetansefag)

Bergen katedralskole

Sotra (Alle fag)

Sotra vidaregåande skule

Stord (Alle fag)

Stord vidaregåande skule

Voss (alle fag)

Voss gymnas