Realkompetanse

Realkompetanse er summen av den kunnskapen du har samla deg gjennom arbeid, fritid og utdanning.

Voksne har rett til å få vurdert realkompetansen sin og få eit kompetansebevis. Vi kan gjennomføre  realkompetansevurdering og hjelpe deg med eit opplæringstilbod som bygger vidare på den kompetansen du allereie har.

Har du voksenrett er alle tenester gratis.

Kontakt oss for realkompetansevurdering

Du kan søke om realkompetansevurdering gjennom vigo.no eller ved å kontakte ditt næraste senter for voksenopplæring. Vi har senter i Bergen, Sotra, Stord og Voss.

Hva er realkompetansevurdering?

Ei realkompetansevurdering vil stadfesta kva kunnskap du har frå før og kva fag du treng opplæring i. Realkompetanse blir vurdert ut fra aktuelle læreplaner for fag. Det kan vere både fellesfag og programfag.

Les om realkompetanse på vilbli.no

Du kan få realkompetansen din vurdert ved eitt av våre Senter for voksenopplæring. Dei kan og svare på spørsmål om realkompetanse og kompetansebevis.

Alle som får realkompetansen sin vurdert har rett på eit kompetansebevis.

Eit kompetansebevis vert utstett etter realkompetansevurderinga for dei faga eller delar av faga som vert godkjende i høve til krava i læreplanane. Kompetansebeviset dokumenterer den kunnskapen den vaksne har og kan nyttast som dokumentasjon for å søka jobb og høgare utdanning.

Du kan søke høgare utdanning på grunnlag av realkompetanse.

Kompetansebevis

Eit kompetansebevis vert utstett etter realkompetansevurderinga for dei faga eller delar av faga som vert godkjende i høve til krava i læreplanane. Kompetansebeviset dokumenterer den kunnskapen den vaksne har og kan nyttast som dokumentasjon for å søka jobb og høgare utdanning.

Du kan søke høgare utdanning på grunnlag av realkompetanse.

Kontakt Senter for voksenopplæring

Våre Senter for voksenopplæring kan vurdere realkompetansen din. Du finner dem i Bergen (2), Sotra, Stord, Voss og Odda. Ta kontakt.

Åsane videregående skole

Bergen katedralskole

 

Sotra vidaregåande skule

 

Stord vidaregåande skule

 

Voss gymnas

 

Spør oss

Send spørsmål til voksenopplæringa

Send oss eit spørsmål viss du lurer på noko. Vi svarer deg så snart vi kan.

Eksterne lenker