Elektrofag

Vi tilbyr gratis vidaregåande utdanning for voksne.

Vi tilbyr ikkje opplæring i elektrofag for voksne skuleåret 2019-20. Har du erfaring frå yrket kan du søke opplæring i lag med lærlingar.

Kontakt Senter for voksenopplæring ved Åsane vgs dersom du har spørsmål om opplæring i elektrofag.

Fleire yrkesfag

Vi tilbyr gratis utdanning på deltid over eitt år i fleire yrkesfag for deg som skal ta fagbrev som praksiskandidat. Vi tilbyr og full opplæring over 2 år i skule i utvalde fag.
Fag som startar i august 2018 blir annonserte på kurssida når dei er klar.

Kurssida: Gratis vidaregåande utdanning for voksne i Hordaland

Kven kan søke?

Vi prioriterer søkarar med voksenrett, men alle kan søke. Får du plass er undervisning og læremiddel gratis. Vi tek atterhald om at det melder seg nok søkarar med voksenrett.

Du kan søke plass gjennom vigo.no eller via nettsidene til senteret som tilbyr utdanninga.

Bergen

Åsane videregående skole