Gratis teoriopplæring i barne- og ungdomsarbeidarfaget

Jobbar du i barnehage og har brukt opp retten til vidaregåande opplæring? Då kan du søke om gratis teoriopplæring på deltid i barne- og ungdomsarbeidarfaget.

Utdanninga er på deltid, 1-2 dagar/kveldar i veka. Opplæringa startar i august og går over eitt år. Denne utdanninga gir deg teorien du treng for å ta fagbrev som praksiskandidat.

Tilbodet er øyremerka og retter seg mot deg som

  • er tilsett i barnehage
  • ønsker fagutdanning / fagbrev
  • har brukt opp retten til gratis videregående skole

Kursstad og søkning

Du kan søke til Senter for voksenopplæring ved desse Sotra, Stord og Åsane vgs og Voss gymnas. Søknadsskjema kan du finne nede på sida.

Søknadsfrist: Søk helst innan 1. mai.

Korleis søkjer eg?

Du søker via søknadsskjema som du kan finne nedanfor. Kvart senter har ein kontaktperson som kan svare på spørsmål.

Kven kan søke?

  • Tilsette som ynskjer å ta fagutdanning i vaksen alder, men som har brukt opp retten til gratis vidaregåande skulegang.
  • For å få plass må ein vere tilsett i barnehage no, og ha omlag 5 års praksis frå barnehage, SFO eller skule. Det er ikkje eit krav til praksis frå SFO og skule dersom ein har om lag 5 års praksis frå barnehage.

Unikt tilbod om gratis utdanning

Tilbodet blir gitt frå Fylkesmannen i Hordaland i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og gjeld for perioden august 2018 til juni 2019. Bruk sjansen no!

Søke plass på Sotra

 Søk barne- og ungdomsarbeidarfaget på Sotra vgs (pdf)

Søk barne- og ungdomsarbeidarfaget på Sotra vgs (docx)

Søk helst innan 1. mai.

Sotra vidaregåande skule

Søke plass ved Stord vgs

Søknadsskjema

Søk Barne- og ungdomsarbeidarfaget på Stord (pdf)

Søk Barne- og ungdomsarbeidarfaget på Stord (docx)

Søk innan 1. mai.

Stord vidaregåande skule

Søke plass ved Åsane vgs.

Søk plass på Åsane vgs

Søknadsskjema for barne- og ungdomsarbeidarfaget ved Åsane vgs (pdf)

Søk innan 1. mai.

Åsane videregående skole

Søke plass ved Voss gymnas

Søknadsskjema for barne- og ungdomsarbeidarfaget ved Voss gymnas (pdf)

Søknadsskjema for barne- og ungdomsarbeidarfaget ved Voss gymnas (docx)

Søk innan 1. mai.

Voss gymnas

Kontaktperson på Sotra vgs
Profilbilde av Natalia Garcia Benito Valkner
Natalia Garcia Benito Valkner
57305183
Kontaktperson på Stord vgs
Profilbilde av Neeta P Sankholkar
Neeta P Sankholkar
57307958
Kontaktperson på Åsane vgs
Profilbilde av Bengt Åge Bru
Bengt Åge Bru
57308549
Kontaktperson på Voss gymnas
Profilbilde av  Terje Lydvo
Terje Lydvo
57307743