Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om vaksenopplæring kan du ta direkte kontakt med dei fem vaksenopplæringssentera i fylket.

1. januar 2020 blir vi ein del av nye Vestland fylkeskommune.

Nye nettsider kjem med informasjon om vaksenopplæring og fagtilbod for skuleåret 2020/21.

Dersom du har spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne, rettleiing eller realkompetansevurdering kan du ta kontakt med ditt næraste senter for vaksenopplæring.