Voksenopplæring

Voksenrett

Har du ikkje fullført vidaregåande? Då har du lovfesta rett til gratis utdanning frå det året du fyller 25.

Sjekk om du har voksenrett

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring til voksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Tilboda er retta mot deg som ikkje har fullført vidaregåande skule tidlegare, men alle kan søke. Vi har Senter for voksenopplæring i Bergen, Sotra, Stord og Voss.

Oversikt over gratis fagtilbod

Kontakt oss for studierettleiing

Vi kan vurdere realkompetansen din

Voksenopplæring i Hordaland

Følg oss på Facebook

Aktuelt frå voksenopplæringa

Gler seg til å ta fatt: Andrid Solaas, Tone Handegård, Terje Lydvo og Håvard Styve.

Voss gymnas med framsynt vo-senter

- Me ynskjer at senteret skal vere ein ressurs for regionen vår, og svare på behova til innbyggjarane. Særleg vil med jobbe for at tilbodet blir betre kjent i kommunar der det tidlegare ikkje har vore eit slikt tilbod, seier senterleiar og assisterande rektor, Håvard Styve (til høgre).

Les meir om Senteret for voksenopplæring på Voss gymnas.

På Åsane vgs får voksne opplæring i tømrarfag på Vg1 og Vg2. Behovet for full opplæring for voksne aukar.

Auka behov for full opplæring for voksne

I 2017 vart det opprette 1150 nye kursplassar for vaksne. Dette er likevel ein nedgang på 19 prosent frå året før. Vi ser at talet på praksiskandidatar går ned, medan behovet for full opplæring i skule aukar for voksne som tar vidaregåande utdanning. Samarbeidet med næringslivet blomstrer, og at alle dei fem vaksenopplæringssentra i Hordaland er på plass.

Les heile Årsrapport 2017, vidaregåande utdanning for voksne.