Voksenopplæring

Voksenrett

Har du ikkje fullført vidaregåande? Då har du lovfesta rett til gratis utdanning frå det året du fyller 25.

Sjekk om du har voksenrett

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring til voksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Tilboda er retta mot deg som ikkje har fullført vidaregåande skule tidlegare, men alle kan søke. Vi har Senter for voksenopplæring i Bergen, Sotra, Stord og Voss.

Oversikt over gratis fagtilbod

Kontakt oss for studierettleiing

Vi kan vurdere realkompetansen din

Søk utdanning i Vigo.no

Voksenopplæring i Hordaland

Følg oss på Facebook

Aktuelt frå voksenopplæringa

Gratis studierettleiing

Er du voksen og lurer på korleis du kan ta fagbrev eller få generell studiekompetanse?

Du kan få gratis studierettleiing på våre Senter for voksenopplæring i Bergen, Sotra, Stord og på Voss.

Finn senteret som er nærast deg via denne nettsida.

Ahmad Makkia, Ahmad Awda og Hoshmand Dawoud har takka ja til undervisning som førebur til generell studiekompetanse. «Forkurset» er eit samarbeid mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, og undervisninga blir gitt på Bergen Katedralskole og har i alt 23 vaksne deltakarar.

Vi ønskte å finne ei løysing som gir ein smidig overgang frå norskopplæring og introduksjonsprogram og over i vidaregåande opplæring, fortel Sigrid Sve Låstad, fortel avdelingsleiar for Senter for voksenopplæring ved BKS.

Les heile saka: Samarbeid som gjer ein forskjell