Voksenopplæring

Voksenrett

Har du ikkje fullført vidaregåande? Då har du lovfesta rett til gratis utdanning frå det året du fyller 25.

Sjekk om du har voksenrett

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring til voksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Tilboda er retta mot deg som ikkje har fullført vidaregåande skule tidlegare, men alle kan søke. Vi har Senter for voksenopplæring i Bergen, Sotra, Stord, Voss og Odda.

Oversikt over gratis fagtilbod

Kontakt oss for studierettleiing

Vi kan vurdere realkompetansen din

Voksenopplæring i Hordaland

Følg oss på Facebook

Aktuelt frå voksenopplæringa

leiarane ved 4 nye Senter for voksenopplæring

Viktig at alle vaksne får utdanning

Det er viktig at vaksne fullfører vidaregåande utdanning, både for den einskilde og reint samfunnsøkonomisk. Det er dei einige om, leiarane for dei 4 nyetablerte vaksenopplæringssentra i Bergen, Stord og på Sotra. Vi spurde kva som er dei største utfordringane for sentra, og kvifor dei valde å jobbe med vaksenopplæring? Svara deira kan du lese i intervjuet nedanfor.

Les intervju med leiarane: Viktig at alle vaksne får utdanning