Voksenopplæring

Voksenrett

Har du ikkje fullført vidaregåande? Då har du lovfesta rett til gratis utdanning frå det året du fyller 25.

Sjekk om du har voksenrett

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring til voksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Tilboda er retta mot deg som ikkje har fullført vidaregåande skule tidlegare, men alle kan søke. Vi har Senter for voksenopplæring i Bergen, Sotra, Stord og Voss.

Oversikt over gratis fagtilbod

Kontakt oss for studierettleiing

Vi kan vurdere realkompetansen din

Voksenopplæring i Hordaland

Følg oss på Facebook

Aktuelt frå voksenopplæringa

Gjester frå Litauen, Frankrike, Tyskland og Portugal vitja Stord vidaregåande skule i samband med eit Erasmus pluss-prosjekt skulen er med på. Tema for besøket var «Challenges and opportunities for Adult Education» og programmet var tettpakka og variert program og. Målet er å utveksla informasjon og erfaringar slik at ein kan gjera vaksenopplæringa i dei ulike landa best mogleg.

Les meir om internasjonalt møte på Senter for voksenopplæring, Stord vgs

Dei tar fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget og industriell kjøttproduksjon: Maria Gahvejian, Zahraa Khalaf og Frode Johnsen.

- Fantastisk å ta utdanning på Voss

- Det er fantastisk at vi kan ta utdanning på Voss, og slepp lang reiseveg, seier Zahraa Khalaf. Ho starta opp på barne- og ungdomsarbeidarfaget saman med Maria Gahvejian i august.

- Det blir litt pugging, men eg trur dette blir bra, seier Frode Johnsen. Han har jobba 8 år i Vossakjøt, og skal ta fagbrev i industriell kjøttproduksjon.

Les heile saka på Facebooksida vår.