Voksenopplæring

Voksenrett

Har du ikkje fullført vidaregåande? Då har du lovfesta rett til gratis utdanning frå det året du fyller 25.

Sjekk om du har voksenrett

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring til voksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Tilboda er retta mot deg som ikkje har fullført vidaregåande skule tidlegare, men alle kan søke. Vi har Senter for voksenopplæring i Bergen, Sotra, Stord og Voss.

Oversikt over gratis fagtilbod

Kontakt oss for studierettleiing

Vi kan vurdere realkompetansen din

Voksenopplæring i Hordaland

Følg oss på Facebook

Aktuelt frå voksenopplæringa

- Viktig å lære norsk

Språk er nøkkelen til å klare seg på eigahand i eit nytt land. Derfor valde Aron Kifle å lære norsk så fort som muleg då han kom til Noreg. Det har han ikkje angra på.

Les heile artikkelen: - Viktig å lære språk