Sommarskulen

Sommarskulen er eit gratis tilbod til elevar og lærlingar i offentleg vidaregåande opplæring.

Kven kan melde seg på

Tilbodet om sommarskule gjeld berre for elevar i offentleg vidaregåande opplæring i Hordaland, og til lærlingar/søkjarar til læreplass som treng matematikken frå Vg1.

Kva fag kan eg få undervisning i

Vi tilbyr som regel undervisning i:

  • Studieretta matematikk utan eksamen  
  • Yrkesretta matematikk med eksamen  
  • Norskkurs utan eksamen for elevar med eit anna morsmål

Korleis melder eg meg på

Vi legg ut påmeldingsskjema på denne sida i april. Når du har meldt deg på, og det nærmar seg oppstart, vil du bli kontakta og gitt meir detaljert informasjon.

Gratis

Tilbodet om sommarskule er gratis. Du får frukost og lunsj kvar dag.

Samarbeidspartere

Sommarskulen er eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Røde Kors.

Lærarar vil vere ansvarlege for undervisninga, med støtte frå frivillige frå Røde Kors.

Ta kontakt for meir informasjon
Profilbilde av Petter De Presno Borthen
Petter De Presno Borthen
96942933