Sommarskulen 2018

Påmeldinga til Sommarskulen 2018 er no open. I år tilbyr vi kurs i norsk for minoritetsspråklege elevar og  matematikk, yrkesretta og studieretta, fleire stader i Hordaland.

Sommarskulen er eit gratis tilbod til elevar og lærlingar i offentleg vidaregåande opplæring.

Sommarskulen 2018 er frå måndag 25. juni til fredag 6. juli, kvardagar kl 9-14. Frukosten startar kl 08.30.

Kven kan melde seg på

Tilbodet om sommarskule gjeld berre for elevar i offentleg vidaregåande opplæring i Hordaland, og til lærlingar/søkjarar til læreplass som treng matematikken frå Vg1.

Kva fag kan eg få undervisning i

I år tilbyr vi opplæring i: 

  • Studieretta matematikk utan eksamen i Bergen. 
  • Yrkesretta matematikk med eksamen i Bergen, Knarvik, Askøy og Stord. 
  • Norskkurs utan eksamen for elevar med eit anna morsmål i Bergen.

Korleis melder eg meg på

Bruk lenka på  høgre side og vel opplæringsstad. Deretter fyller du ut påmeldingsskjemaet. Du vil så bli kontakta og gitt meir detaljert informasjon når det nærmar seg oppstart.

Gratis

Tilbodet om sommarskule er gratis. Du får frukost og lunsj kvar dag.

Samarbeidspartere

Sommarskulen er eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Røde Kors.

Lærarar vil vere ansvarlege for undervisninga, med støtte frå frivillige frå Røde Kors.

Ta kontakt for meir informasjon
Profilbilde av Petter De Presno Borthen
Petter De Presno Borthen
96942933