Søk plass på vidaregåande skule

1. mars er fristen for å søkje plass på ein av våre 33 vidaregåande skular i Bergen og Hordaland. Her er alt du treng å vite om søknad og inntak.

Så bra at du vil søke på vidaregåande skule! Du som har fullført norsk grunnskule eller tilsvarande kan søke plass i Vg1. Søker du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2.

Det er mange grunnar til at du skal velgje ein av våre skular:

  1. Skuleplassen koster ingenting!
  2. Du kan velgje mellom 33 skular og 13 utdanningsprogram
  3. Vi har dyktige og engasjerte lærarar
  4. Du kan få studiekompetanse eller fagbrev
  5. Du kan velgje om du vil bruke PC eller Mac som elev-pc
  6. Du får den populære HFK-ryggsekken - gratis!
  7. Nye vener og minne for livet

Korleis søker eg?

Du søker på vigo.no med MinID. 

Dersom du ikkje har fått tilsendt MinID innan søknadsfristen, kan du fylle ut og sende inn papirskjema.

MinID

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist er 1. mars

Det er tre inntak. Første inntak er i byrjinga av juli med svarfrist i slutten av månaden.

1. februar er søknadsfrist for elevar som ikkje har utbytte av ordinær opplæring og som skal gå i mindre grupper. Her kan du lese meir om inntak 1. februar. Desse elevane må også søke spesialundervisning.

For minoritetsspråklege er óg fristen 1. februar.

Kva skule skal eg velje?

vilbli.no kan du få informasjon om fag, utdanningsprogramma ved dei ulike skulane og kva du kan jobbe med etter endt skulegang.

Du kan óg lese meir om tilboda på dei enkelte skulane sine nettsider.

Alle våre vidaregåande skular

Ofte stilte spørsmål

Kva var den nedre karaktergrensa på dei vidaregåande skulane sist år?
Det skjer endringar heilt fram til første skuledag, så tala ved 1. og 2. inntaket er ikkje alltid det same som den nedre grensa for den absolutt siste eleven som fekk plass. Ta kontakt med rådgjevar på ungdsomsskulen eller ring til inntaktskontoret på 55 23 94 60

Korleis skjer utrekninga av poengsum?
Avsluttande karakterar i alle fag blir lagt til grunn. Dei fleste har 14 standpunktkarakterar på vitnemålet og du kan ha ein eller fleire eksamenskarakterar. Både standpunkt- og eksamenskarakterar blir summerte og dividert på tal karakterar. Dette blir snittkarakteren, som vert multiplisert med 10. Då har du poengsummen din.

Eg har rota bort pin koden min, kan eg få ny?
Nei, det er MinID som gir ut nye pin kodar. Ring 800 30 30 eller bestill på https://brukerprofil.difi.no/orderpincode/

Eg skal flytte til eit anna fylke, korleis søke då?
Det er ulike reglar for kvart fylk. Ring eller send mail til ppplæringsavdelinga i det fylket du skal flytte til,  så får du vite kva du skal gjere.

Kan eg byte skule midt i skuleåret?
Då må du ta kontakt med skulen du vil bytte til og høyre om det er muleg.

Kan eg byte skule etter Vg1?
Det kan du, men skulen vil først gje plass til dei elevane som allereie går på skulen du vil byte til.

Kan eg rekne med å komme inn på skulen som ligg nærast der eg bur?
Nei, det kan du berre rekne med dersom du allereie har lang skuleveg, som reknast som ein time kvar veg og låg rutefrekvens med offentleg transport.

Kan eg velje mellom Mac og PC og kva koster det?
Ja, du kan velje mellom Mac og PC. Om du tek det på avbetaling over 3 år er kostnaden lik det årlege grunnstipendet frå Lånekassen.

Les meir om elev-PC

Eg ønskjer å gjere eit omvalg på Vg2, men får ikkje det til i søknadskjema, kva gjer eg feil?
Du må setje grunnskule som bakgrunnsinformasjon, ikkje Vg1.

Eg ønskjer å gjere eit kryssløp frå Vg1 til Vg2. Kva er muleg på min skule?
Sjekk vilbli.no, der finn du all info om slik endring. Dersom du framleis er usikker, ring inntakskontoret på 55239460.

 Sjå også Søkjarhandboka 2018 for meir informasjon

 

 

Har du spørsmål?
Profilbilde av Kontakt inntakskontoret
Kontakt inntakskontoret
55 23 94 60