Skjemaoversikt - skule

Her finn du ein oversikt over aktuelle skjema for deg som arbeider som rådgjevar i grunnskule, vidaregåande skule eller OT/PPT. Skjema finn du også med forklaring under dei aktuelle temaområda på hordaland.no.

Søknad 1. februar

Søknad om spesialundervisning - Offentlege skular

Søknad om spesialundervisning- Private skular

Søknad 1. mars

Ordinært søknadsskjema til vidaregåande opplæring - for dei som ikkje har MinID og må sende papirskjema

Frist 15. juni

Skjønnsmessig vurdering

Informasjonsskjema (tidlegare meldeskjema) - til bruk i samband med overgang mellom ungdomsskulen og vgs, eller overgang mellom dei vidaregåande skulane. Skjemaet kan nyttast når eleven er samd i at fagleg eller sosial relevant informasjon frå ungdomsskulen /vgs blir overført til den nye skulen. Gjeld til dømes mobbing. Skjema skal sendast pr post til Hordaland fylkeskommune, Inntakskontoret, Postboks 7900, 5020 Bergen.

Frist 1. oktober:

Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram (§ 6-15)

Fortrinnsrett for søkarar med sterkt nedsatt funksjonsevn (§ 6-17)

Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter § 3-9 i opplæringslova  (§ 6-18)

Andre

Meldeskjema - Flytting til/frå barnevernsinstitusjon