Nettundervisning for elevar

Ønsker du fag som skulen din ikkje tilbyr? Her finn du oversikt over programfag du kan ta som nettundervisning. Tilbodet gjeld for elevar ved offentlege vidaregåande skular i Hordaland fylkeskommune på studiespesialiserande utdanningsprogram.

Fagtilbodet skuleåret 2019-2020

 Faga blir oppretta dersom det er nok søkjarar.

Ver obs på

 • Nettundervisning stiller høge krav til motivasjon og eigeninnsats
 • Det er oppmøteplikt i faget
 • Du må ha eigen datamaskin (PC eller Mac) og ha tilgang til Internett for å delta

Tidspunkt for nettundervisning

 • Fellesundervisning: Tysdag kl. 16 - 18
 • Gruppeundervisning: Torsdag kl. 14 -17 (gruppeundervisninga varer i ein time)

(Sjå eigne tidspunkt for Kinesisk 1, 2 og 3, og for Japansk 2)

Det er to timar med fellesundervisning og ein time med gruppeundervisning kvar veke. Tidspunkt for gruppeundervisninga avtalar du med lærar på oppstartsmøte.

Om undervisninga og prøvegjennomføring

Undervisninga skjer på internett i et virtuelt klasserom (Adobe Connect). Elevane bruker sin PC/Mac og kan sitte enten på skulen eller heime (etter avtale med lærar og skule). Itslearning og digitale verktøy blir brukt som elles på skulen.

Heildagsprøvar og eksamen vert organisert og gjennomført på eigen skule eller på ein skule i nærleiken. Det vil bli nokre faglige og sosiale samlingar i tillegg til undervisning på nett.

Nettundervisning.jpg

Gruppeundervisning, Kinesisk 2

Kva synes elevane? Erfaringar frå undervisninga

260 elever har tatt programfag som nettundervisning i HFK til no.

Kvar haust spør vi elevane korleis undervisninga fungerer og om dei er nøgde. Av elever som tok språkfag som nettundervisning skuleåret 2017-18 svarar 95 % at dei vil anbefale kurset til andre.

Elevane seier:

 • «Det er lærerikt, og det er et godt klassemiljø»
 • «Det er veldig spennende og lærerikt, men på en helt annen måte enn det vi gjør vanligvis på skolen»  
 • «Man lærer mer på grunn av at det er få i klassen og en god lærer»  
 • «Fordi det er velorganisert, interessant fag og ikke vanskelig program å sette seg inn i»
 • «Er godt alternativ dersom man ønsker faget, men ikke kan ha det på skolen»
 • «Mindre gruppe gjør at du får snakke mer og lære mer»
 • «Det er veldig lærerikt, og man lærer å jobbe selvstendig og å jobbe med andre, ved hjelp av teknologi»
 • «Er veldig fornøyd med lærer, og det er mye enklere med undervisning på data en det jeg egentlig hadde trodd»
 • «Fordi det er et unikt tilbud, spennende og man får kontakt med elever fra andre skoler»
 • «Man lærer mye, men må være motivert»

For skulen

Etter 1. august tar skulane kontakt med Inga Heggstad for å melde på nye elevar.

Har du spørsmål om undervisninga kan du kontakte:
Profilbilde av Inga Heggstad
Inga Heggstad
41614216
Profilbilde av Svein Olav Norenes
Svein Olav Norenes