Mobbeombodet og elev- og lærlingombodet

Treng du nokon å snakke med om mobbing eller kva du har krav på som skuleelev? Tilbodet er gratis og omboda har teieplikt.

Blir du eller nokon du kjenner mobba?

Mobbeombod Mari-Kristine Morberg kan hjelpe deg! Ho har teieplikt, så det du sier til henne kan ikkje ho seie vidare til andre. 

Sjå meir på mobbeombodet si side 

Treng du hjelp av elev- om lærlingombodet?

Elev- og lærlingombod Sigrid Isdal vil gjerne snakke med deg som er elev, lærling eller lærekandidat. Har du spørsmål om dine rettar eller treng råd og støtte om noko som har med din skulegang eller læreplass å gjere, ta kontakt.

Sjå meir på elev- og lærlingombodet si side