Kontakt opplæringsavdelinga

Her er kontaktinformasjonen til dei ulike tenestene til opplæringavdelinga i Hordaland.

Opplæringsavdelinga - sentralbord

Tlf.: 55 23 92 30
Faks: 55 23 92 39
E-post: opplaering@hfk.no

Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgate 5

Kontakt OT/PPT

Oversikt over alle OT/PPT-kontora i Hordaland

 

Profilbilde av Kontakt inntakskontoret
Kontakt inntakskontoret
55 23 94 60

Inntakskontoret betener telefonen måndag til fredag kl. 09.00 - 14.00