Vidaregåande opplæring

Les meir om inntaket 2019

Søknad og inntak 2019

Få gratis utdanning på ein av våre mange vidaregåande skular. Vi kan tilby 13 utdanningsprogram som kan resultere i studiekompetanse og/eller ei yrkesutdanning.

Vi tilbyr utdanning for både ungdom og vaksne, og vil du ha eit skuleår i utlandet er det også noko vi kan hjelpe deg med. 

Vil du bli lærling? Vi kjenner til lærebedriftene!

Vil du ta opp eit fag, eller fylle på vitnemålet? Bli privatist!

Praktisk informasjon

Har du spørsmål om søknad og inntak til vidaregåande opplæring? Lurer du på kva retningsliner som gjeld når du skal søke skuleplass eller kva skuletilbod vi har som er litt utanom det vanlege? Svar på dette og meir finn du ved å følgje lenkene under.

Skulebruksplanen for dei vidaregåande skulane i Hordaland trekkjer opp den langsiktige retninga for dei vidaregåande skulane til fylkeskommunen.

Skulebruksplanen

Noko for ein kvar

IKT-servicefag

Dersom du er ein av dei som likar datateknologi kan IKT-servicefaget på Vg2 vere noko for deg. Her vil du lære korleis du driftar datasystem. Du vil få opplæring i installasjon, oppgradering og vedlikehald av programvare, operativsystem, maskinvare og nettverk.

Vi har tre skular som tilbyr dette faget: Amalie Skam videregående skole, Stord vidaregåande skule og Voss gymnas.

Vil du jobbe med barn og unge?

På Barne- og ungdomsarbeidarfaget lærer du å legge til rette og gjennomføre pedagogiske tilbod for barn og unge. Etter utdanninga kan du blant anna jobbe i barnehagar, barneparkar, skulefritidsordningar eller fritidsklubbar. Gode eigenskaper å ha i dette faget er samarbeidsevne, observasjonsevne og at du er ansvarsbevisst.

I søkjarhandboka kan du sjå kva skular som har Barne- og ungdomsarbeidarfaget, og på vilbli.no kan du lese meir om faget.