Vidaregåande opplæring

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skuleåret 2016-2018 er auka læringsutbyte og fullføring

Styringsdokument 2016-2018

Få gratis vidaregåande utdanning på ein av våre 43 vidaregåande skular. 

Vi tilbyr utdanning  for både ungdom og vaksne.

Vi kan tilby 13 utdanningsprogram som kan resultere i studiekompetanse og/ eller ei yrkesutdanning.

Skulestart 2017

Skuleåret 2017/2018  startar opp onsdag 16. august for dei vidaregåande skulane i Hordaland.

Praktisk informasjon

Har du spørsmål når det gjeld rettane og moglegheitene dine ved søknad og inntak til vidaregåande opplæring? Lurer du på kva retningsliner som gjeld når du skal søke skuleplass eller kva skuletilbod vi har som er litt utanom det vanlege? Svar på dette og meir finn du ved å følgje lenkene under.

Skulebruksplanen for dei vidaregåande skulane i Hordaland trekkjer opp den langsiktige retninga for dei vidaregåande skulane til fylkeskommunen.

Skulebruksplanen

Noko for ein kvar

Dans deg gjennom vidaregåande

Liker du å danse og ønskjer å fordjupe deg i dans på vidaregåande skule? Ønskjer du i tillegg å få studiekompetanse slik at du kan studere vidare ved høgskule/universitet etter videregående opplæring? Dette kan du få ved å søkje deg inn til Langhaugen videregående skole i Bergen.

Les meir om studietilbodet Musikk, dans og drama på Langhaugen videregående skole si nettside.

Fagbrev/sveinebrev, men ingen studiekompetanse?

Har du tatt fagbrev/sveinebrev og ønskjer studiekompetanse for å kunne studere vidare på høgskular/universitet? Då er utdanningsprogrammet Påbygg til generell studiekompetanse noko for deg. Vi har 19 skular i Hordaland som tilbyr dette.

I Søkjarhandboka finn du oversikten over kva skular som har Påbygg til generell studiekompetanse.