Vidaregåande opplæring

Få gratis utdanning på ein av våre mange vidaregåande skular. Vi kan tilby 13 utdanningsprogram som kan resultere i studiekompetanse og/eller ei yrkesutdanning.

Vi tilbyr utdanning for både ungdom og vaksne, og vil du ha eit skuleår i utlandet er det også noko vi kan hjelpe deg med. 

Vil du bli lærling? Vi kjenner til lærebedriftene!

Vil du ta opp eit fag, eller fylle på vitnemålet? Bli privatist!

Praktisk informasjon

Har du spørsmål om søknad og inntak til vidaregåande opplæring? Lurer du på kva retningsliner som gjeld når du skal søke skuleplass eller kva skuletilbod vi har som er litt utanom det vanlege? Svar på dette og meir finn du ved å følgje lenkene under.

Skulebruksplanen for dei vidaregåande skulane i Hordaland trekkjer opp den langsiktige retninga for dei vidaregåande skulane til fylkeskommunen.

Skulebruksplanen

Noko for ein kvar

Fisk som fag

Faget Fiske og fangst lærer deg alt om fangst av fisk, skaldyr og sjøpattedyr. Du vil lære berekraftig forvaltning av ressursar i hav- og kystområde, nasjonalt og internasjonalt, navigasjon, skipslære og sjømannskap. I tillegg lærer du om økonomi og arbeid med fiskereiskap.

Austevoll vidaregåande skule har dette faget.

Glad i å vere ute?

Anleggsgartnar og idrettsanleggsfag lærer deg om bygging, drift og vedlikehald av hagar, parker, friområde og idrettsanlegg. Du lærer også å lage murar og legge heller og belegningsstein. Som anleggsgartnar jobbar du med drift og vedlikehald av parker, hagar, rekreasjonsområder og kulturlandskap.

Det er Voss vidaregåande skule som tilbyr dette faget.