Vidaregåande opplæring

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skuleåra 2016-2018 er auka læringsutbytte og fullføring

Styringsdokumentet 2016-2018

Få gratis utdanning på ein av våre mange vidaregåande skular. Vi kan tilby 13 utdanningsprogram som kan resultere i studiekompetanse og/ eller ei yrkesutdanning.

Vi tilbyr utdanning for både ungdom og vaksne, og vil du ha eit skuleår i utlandet er det og noko vi kan hjelpe deg med. 

Vil du bli lærling? Vi kjenner til lærebedriftene!

Vil du ta opp at fag, eller fylle på vitnemålet? Bli privatist!

Praktisk informasjon

Har du spørsmål om søknad og inntak til vidaregåande opplæring? Lurer du på kva retningsliner som gjeld når du skal søke skuleplass eller kva skuletilbod vi har som er litt utanom det vanlege? Svar på dette og meir finn du ved å følgje lenkene under.

Skulebruksplanen for dei vidaregåande skulane i Hordaland trekkjer opp den langsiktige retninga for dei vidaregåande skulane til fylkeskommunen.

Skulebruksplanen

Noko for ein kvar

Vil du bli frisør?

I frisørfaget lærer du grunnleggande teknikkar som farge, klipp, føn, oppsetting av hår, fletting av hår og strukturomforming. I tillegg lærer du om kundebehandling, marknadsføring, presentasjon og dokumentasjon av egen kompetanse, og bruk av digitale verktøy. Vi har to skular som tilbyr dette programområdet.

Les meir om faget på Voss gymnas og Årstad videregående skole.

God i kjemi

Liker du kjemi? Tar du Vg2 Kjemiprosess får du praktiske og teoretiske opplæring i å styre eit kjemisk eller metallurgisk prosessanlegg. Tar du Vg2 Laboratoriefaget blir du godt kjent med laboratoria sine krav til nøyaktigheit, varsemd og etikk.

I søkjarhandboka finn du kva skular som har desse faga og på vilbli.no kan du lese meir om faga.