Meld deg til privatisteksamen

Skal du ta eksamen som privatist? Er du lærling eller praksiskandidat og skal ta skriftleg del av fagprøva? Du kan melde deg til eksamen i fag frå vidaregåande opplæring!

Det er mogleg å melde seg opp to gongar i året - 1. februar og 15. september. Privatistar skal betale eksamensavgift. I 2018 er prisen per eksamen:

  • 1084 kroner dersom du ikkje har bestått faget tidlegare
  • 2170 dersom du har bestått same eller tilsvarande fag tidlegare

Du melder deg til eksamen og betaler eksamensavgifta på privatistweb. Oppmeldinga er ikkje  gyldig før du har betalt avgifta.

Våren 2018 opnar privatistweb for oppmelding 15. januar 2018.

I nokre fag må privatistar ta meir enn ein eksamen. Det er ein fagkode for kvar eksamen. For å få faget godkjent må du ta alle eksamenane i faget.

Her finn du meir informasjon om dei ulike faga.

Dersom du ikkje finn faget du ønskjer å ta eksamen i på privatistweb, må du ta kontakt med eksamenskontoret.

Her finn du informasjon om eksamensdatoar og eksamenslokale

Eksamen i utlandet

I nokre særlege tilfelle er det høve til å ta eksamen i utlandet. 

Her finn du meir informasjon om ordninga.

Du må sende søknaden til eksamenskontoret. Fristen for å søke er 15. februar om våren og 15. oktober om hausten.

Profilbilde av Kontakt eksamenskontoret
Kontakt eksamenskontoret
55 23 95 55