Meld deg til privatisteksamen

Skal du ta eksamen som privatist? Er du lærling eller praksiskandidat og skal ta skriftleg del av fagprøva? Du kan melde deg til eksamen i fag frå vidaregåande opplæring!

Det er mogleg å melde seg opp to gongar i året -  om våren er fristen 1. februar og om hausten 15. september. Privatistweb opnar 14 dagar før oppmeldingsfristen.

Privatistar skal betale eksamensavgift. I 2019 er prisen per eksamen

  • 1114 kroner dersom du ikkje har bestått faget tidlegare
  • 2231 kroner dersom du har bestått same eller tilsvarande fag tidlegare

Du melder deg til eksamen og betaler eksamensavgifta på privatistweb. Oppmeldinga er ikkje  gyldig før du har betalt avgifta.

I nokre fag må privatistar ta meir enn ein eksamen. Det er ein fagkode for kvar eksamen. For å få faget godkjent må du ta alle eksamenane i faget.

Her finn du meir informasjon om dei ulike faga.

Dersom du ikkje finn faget du ønskjer å ta eksamen i på privatistweb, må du ta kontakt med eksamenskontoret.

Her finn du informasjon om eksamensdatoar og eksamenslokale

Eksamen i utlandet

I nokre særlege tilfelle er det høve til å ta eksamen i utlandet. 

Her finn du meir informasjon om ordninga.

Du må sende søknaden til eksamenskontoret. Fristen for å søke er 15. februar om våren og 15. oktober om hausten.

Profilbilde av Kontakt eksamenskontoret
Kontakt eksamenskontoret
55 23 95 55