Skriftleg eksamen - privatist

Når du er privatist, er det viktig at du set deg inn i  alle reglane som gjeld eksamenen din. Du må sjølv vite kva hjelpemiddel du kan bruke og kva verktøy du treng for å gjennomføre eksamen.

Hjelpemiddel

På dei fleste skriftlege eksamenar kan du bruke alle hjelpemiddel utanom internett og hjelpemiddel som kan brukast til å kommunisere. Du må sjølv ta med deg hjelpemidla du ønskjer å bruke på eksamen.

På eksamenar i norsk, engelsk og språkfag har du ikkje lov til å bruke omsetjingsprogram.

Hjelpemiddel på todelte eksamenar

På todelte eksamenar kan du berre bruke hjelpemiddel på del to. På del ein kan du berre bruke skrivesaker, passar, linjal og vinkelmålar.

Bruke pc eller nettbrett på skriftleg eksamen

Du kan bruke pc eller nettbrett på dei fleste skriftlege eksamenar. Du må ha med deg den pc-en eller det nettbrettet du ønskjer å bruke. Det er ditt ansvar for at du kan bruke utstyret du har med deg, at det verkar som det skal og har nødvendig programvare. Du må sjølv ta sikkerheitskopiar undervegs. Du kan ikkje rekne med å få hjelp til å løyse tekniske problem under eksamen.

Du kan ikkje bruke smarttelefonar, smartklokkar eller andre verktøy som tillèt kommunikasjon på eksamen.

Alt du skriv på pc eller nettbrett, skal du levere digitalt. Du kan levere delar av eksamenssvaret ditt digitalt og resten handskrive på papir. Når du leverer digitalt er det ditt ansvar at du lastar opp rett fil. 

Bruke pc eller nettbrett på eksamen i matematikk

Alle matematikkfag har todelte eksamenar. På del to av eksamen skal du bruke pc eller nettbrett. Dette gjeld alle fagkodar i matematikk. Du må sjølv skaffe deg dei digitale verktøya du treng for å gjennomføre eksamen.

Matematikk på vg1 yrkesfag 

 • På eksamen i matematikk 1P-Y (MAT1001) må du ha pc med rekneark.
 • På eksamen i matematikk 1T-Y (MAT1006) bør du ha pc med rekneark eller dynamisk teikneprogram.

Alle andre matematikkfag

Du kan lese om kva digitale verktøy du treng på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Kva du må kunne for å bruke pc eller nettbrett på eksamen

 • Logge deg på trådlaust nett
 • Bruke ein av desse nettlesarane:Chrome, Internet Explorer,  Firefox, Safari eller Microsoft Edge Browser.
 • Bruke eit tekstbehandlingsprogram som for eksempel Microsoft Word eller Open Office
 • Opprette eit dokument
 • Merke alle sidene i dokumentet med kandidatnummer, fagkode og sidetal
 • Bruke spesialprogram der det er aktuelt
 • Lagre dokumentet i rett filformat.

Kva må pc-en du skal bruke på eksamen ha

 • Trådlaust nettverkskort
 • Ein av desse nettlesarane: Chrome (versjon 56 eller nyare), Internet Explorer 10 og 11, Microsoft Edge Browser, Safari eller Firefox (50 eller nyare). 
 • Eit tekstbehandlingsprogram som til dømes Microsoft Word eller Open Office.
 • Alle program du treng på eksamen må vere lasta ned før du kjem i eksamenslokalet og må fungere utan internett-tilkobling.
 • Straumkabel.

Kva må nettbrettet du skal bruke til eksamen ha

 • Eit av desse to operativsystema med nettlesar
  • iOS versjon 11 eller nyare med Safari, Chrome eller Firefox
  • Android versjon 6.0.1 eller nyare med Chrome eller Firefox
 • Har nettbrettet ditt sim-kort, må du ta dette ut før eksamen
 • Eit tekstbehandlingsprogram som til dømes Microsoft Word eller Open Office.
 • Alle program du treng på eksamen må vere lasta ned før du kjem i eksamenslokalet og må fungere utan internett-tilkobling.
 • Ladar og straumkabel.

Lovlege filformat

Når du skal levere digitalt, kan filene dine ha desse formata:

 avi, bmp, c, css, doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, emf, flv, ggb, gif, h, hlp, htm, html, jpe, jpeg, jpg, js, mdb, mdi, mht, mm, mov, movie, mp3, mp4, mpeg, mpp, odb, odp, ods, odt, ott, pdf, png, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx, qt, rap, rm, rtf, stw, svg, swf, sxc, sxw, tex, tif, tiff, tii, txt, vsd, wav, wks, wmf, wmv, wps, wri, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, xps 

Desse formata kan brukast til pakking av filer:

 7z, gz, rar, tar, z, zip, zipx

Fag med tilgang til ope internett under eksamen

Dersom du skal ha eksamen i eit av desse faga vil du ha tilgang til ope internett under eksamen:

 • SAM3020 Politikk og menneskerettar
 • SAM3009 Medium- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3008 Internasjonal engelsk
 • SPR3010 Samfunnsfagleg engelsk
 • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Kommunikasjon med andre er ikkje tillate

Dei generelle reglane for eksamen gjeld framleis sjølv om du har tilgang til ope internett. Det vil seie at korkje skriftleg eller munnleg kommunikasjon med andre er tillate, og at det i språkfag heller ikkje er tillate med omsetjingsprogram. Å publisere noko på internett er rekna som kommunikasjon.

Fag der du skal bruke pc på eksamen

Du skal bruke pc på eksamen dersom du skal ta eksamen i eit av desse faga:

 • DHV1001 (Produksjon)
 • DHV1002 (Kvalitet og dokumentasjon)
 • HES2003 (Yrkesutøving)
 • REA3015 (Informasjonsteknologi 2)
 • RLV2002 (Sal og marknadsføring)
 • SAM3033 (Økonomistyring)
 • SAM3035 (Økonomi og leiing)
 • SSA1001 (Planlegging)
 • SSA1002 (Drift og oppfølging)
 • SSA1003 (Kommunikasjon og service)

Det er obligatorisk å bruke pc på del 2 på alle eksamenar i matematikk, sjå eige punkt.

 

Nettbaserte hjelpemiddel på eksamen

Her finn du lenke til liste over nasjonale nettresursar som vil vere tilgjengeleg på skriftleg eksamen.

I tillegg til dei nasjonale ressursane, vil desse nettsidene vere tilgjengelege på skriftleg eksamen i Hordaland våren 2018:

http://lokus.no
https://www.ordnett.no/ 
http://smartbok.no 
http://ordbok.uib.no/
http://weitergehts.samlaget.no

http://bescherelle.com/

http://Gutenberg.org

 

Atterhald

 • Nokre av adressene krev at du har lisens. Du har sjølv ansvar for at har naudsynte lisensar.
 • Sjølv om desse adressene er tilgjengeleg under eksamen, kan det ikkje garanterast for at alle lenkar under desse nettsidene vil fungere. Dette kan skyldast at dei tillèt kommunikasjon eller at dei til dømes er ein referanse til eksterne ressursar. 

Førebuingsdelar

I ein del fag har skriftleg eksamen ein førebuingsdel. Om eksamenen din har førebuingsdel, ser du på sida di på privatistweb.

Her kan du lese meir om førebuingsdelar og finne lenke til førebuingsdelen.

Ingen hjelpemiddel på eksamen i brønnteknikk vg2

På skriftleg eksamen i vg2 brønnteknikk (BRT2001, BRT2002, BRT2003 og BRT2004) kan du berre bruke skrivesaker, linjal og kalkulator. Du kan ikkje bruke pc på desse eksamenane.

Profilbilde av Kontakt eksamenskontoret
Kontakt eksamenskontoret
55 23 95 55