Klage på privatisteksamen

Du har rett til å klage på eksamen.  Fristen for å klage er 10 dagar frå du vart kjend med eller burde gjort deg kjend med resultatet.

  • På skriftleg eksamen kan du klage på eksamensresultatet.
  • På munnleg, munnleg-praktisk og praktisk eksamen kan du ikkje klage på karakter. Du kan berre klage på formelle feil som du meiner har påverka eksamensresultatet ditt.

 

Slik blir klagen din behandla

Eksamenskontoret sender klagen din til ei klagenemnd som vurderer om karakteren som er sett er rimeleg i forhold til kompetansemåla, eller om det har skjedd formelle feil.

Du må vere merksam på at ein klage kan føre til at karakteren på skriftleg eksamen blir sett ned. Avgjerda til klagenemnda er endeleg og kan ikkje klagast på. Eksamenskontoret gir deg beskjed om klageresultatet og klagenemnda si grunngjeving.

Regelverk

Elektronisk ID

Profilbilde av Kontakt eksamenskontoret
Kontakt eksamenskontoret
55 23 95 55