Informasjon til sensor

Her finn du informasjon om korleis du kan krevje refusjon for utlegg du har hatt i samband med sensur for eksamenskontoret i Hordaland.

Sensorar som er tilsette i Hordaland fylkeskommune

Du må bruke AD-travel for å krevje refusjon for utlegg. Eksamenskontoret rår deg til å legge ved elektroniske vedlegg, sjå rettleiing på intranett. Ansvarsstad er 60068000.

Sensorar som ikkje er tilsette i Hordaland fylkeskommune.

Fyll ut skjema for refusjon av utlegg og send det saman med originalvedlegg til Hordaland fylkeskommune, Eksamenskontoret, Postboks 7900, 5020 Bergen.

Skjema for refusjon av utlegg i samband med sensur