REA3016 Informasjonsteknologi 2

Her er førebuingsdelen til munnleg-praktisk eksamen REA3016 Informasjonsteknologi 2. Trykk på lenka for å laste ned førebuingsdelen

REA3016 Informasjonsteknologi 2 – førebuingsdel (pdf)