REA3014 Informasjonsteknologi 1

Her er førebuingsdelen til munnleg-praktisk eksamen REA3014 Informasjonsteknologi 1. Trykk på lenka for å laste ned førebuingsdelen

REA3014 Informasjonsteknologi 1 - førebuingsdel (PDF)