IDR3005 Breiddeidrett 2

Her er førebuingsdelen til munnleg-praktisk eksamen IDR3005 Breiddeidrett 2. Trykk på lenka for å laste ned førebuingsdelen. Merk at det er ein førebuingsdel for kvar kandidat. Førebuingsdelen din er merka med initialane dine.

For kandidat med initialar EVS

IDR3005 Breiddeidrett – førebuingsdel (pdf)

For kandidat med initialar GL

IDR3005 Breiddeidrett – førebuingsdel (pdf)