IDR3004 Breiddeidrett 1

Her er førebuingsdelen til munnleg-praktisk eksamen IDR3004 - Breiddeidrett 1. Trykk på lenka for å laste ned førebuingsdelen. Merk at det er ein førebuingsdel for kvar kandidat. Førebuingsdelen din er merka med initialane dine.

For kandidat med initialar EA

IDR3004 Breiddeidrett – førebuingsdel (pdf)

For kandidat med initialar GL

IDR3004 Breiddeidrett - førebuingsdel (pdf)

For kandidat med initialar KR

IDR3004 Breiddeidrett - førebuingsdel (pdf)