IDR2003 Aktivitetslære 3

Her er førebuingsdelen til munnleg-praktisk eksamen IDR2003 Aktivitetslære 3. Trykk på lenka for å laste ned førebuingsdelen.

IDR2003 Aktivitetslære 3  – førebuingsdel (pdf)