IDR2002 Aktivitetslære 2

Her er førebuingsdelen til munnleg-praktisk eksamen IDR2002 Aktivitetslære 2. Trykk på lenka for å laste ned førebuingsdelen.

IDR2002 Aktivitetslære 2 – førebuingsdel (pdf)