IDR2001 Aktivitetslære 1

Her er førebuingsdelen til munnleg-praktisk eksamen IDR2001 Aktivitetslære. Merk at det er ein førebuingsdel for kvar kandidat. Førebuingsdelen din er merka med initialane dine.

For kandidat med initialar AH

IDR2001 Aktivitetslære 1 – førebuingsdel (pdf)

For kandidat med initialar AR

IDR2001 Aktivitetslære 1 - Førebuingsdel (pdf)

For kandidat med initialar GL

IDR2001 Aktivitetslære 1 - Førebuingsdel (pdf)

For kandidat med initialar NAØ

IDR2001 Aktivitetslære 1 - Førebuingsdel (pdf)