Førebuingsdelar

I ein del fag er det ein førebuingsdel for eksamen.  Ein førebuingsdel er i oppgåve eller ein tekst som du skal arbeide med før eksamen og ta med deg på sjølve eksamen.

Skriftlege eksamenar

Her finn du førebuingsdel til skriftlege eksamen

Praktiske, munnlege og munnleg-praktiske eksamenar

Førebuingsdel til praktiske, munnlege og munnleg-praktiske eksamenar blir publiserte her.

APO3004 Tverrfagleg praktisk eksamen Apotekteknikk

FRI2003 tverrfagleg eksamen vg2 frisørfaget

HSF1005 Helse- og oppvekstfag vg1

Profilbilde av Kontakt eksamenskontoret
Kontakt eksamenskontoret
55 23 95 55