Førebuingsdelar

I ein del fag er det ein førebuingsdel for eksamen.  Ein førebuingsdel er i oppgåve eller ein tekst som du skal arbeide med før eksamen og ta med deg på sjølve eksamen.

Skriftlege eksamenar

Her finn du førebuingsdel til skriftlege eksamen

Praktiske, munnlege og munnleg-praktiske eksamenar

Førebuingsdel til praktiske, munnlege og munnleg-praktiske eksamenar blir publiserte her.

FRI2003 - Frisørfaget med eksamensdag 15 mai

FRI2003 - Frisørfaget med eksamen 16 mai

 HEA2004 Helsearbeiderfaget

REA3014 Informasjonsteknologi 1

REA3016 Informasjonsteknologi 2

REA3018 Teknologi og forskningslære 1

 

Profilbilde av Kontakt eksamenskontoret
Kontakt eksamenskontoret
55 23 95 55