Privatist

Privatist er (...) ein som har meldt seg til eksamen i eitt eller fleire fag frå vidaregåande opplæring utan å vere elev eller lærling i dette faget eller desse faga.

Les meir i forskrift til opplæringslova

Manglar du fag for å få vitnemål? Treng du studiekompetanse? Ønskjer du å forbetre karakterar frå vidaregåande eller skal du ta fagbrev som praksiskandidat? Då kan du ta eksamen som privatist. Å vere privatist i eit fag vil seie at du på eiga hand set deg inn i fagstoffet og går opp til eksamen for å dokumentere kompetansen din.

Fylkeskommunen arrangerer privatisteksamenar i dei fleste fag frå vidaregåande både frå studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram to gongar i året. Fristen for å melde seg til eksamen er 1. februar om våren og 15. september om hausten. Hausten 2019 er oppmeldingsfristen endra til 16. september fordi 15. september fell på ein søndag. Privatistar skal betale eksamensavgift.

Slik blir du klar til eksamen

Som privatist har du sjølv ansvar for at du kjenner reglane som gjeld.

Treng du meir informasjon om privatistordninga?

Sjå Utdanningsdirektoratet sine nettsider