Psykologteamet

Psykologteamet bistår dei fylkeskommunale skulane i Hordaland med å fremje psykisk helse og trivsel, auke læringsutbytte, og hindre skulefråvær. Dette gjer dei ved å betre det psykososiale miljøet.

Teamet bidreg til organisasjonsutvikling i skulen, kompetanseheving av skulens personale, og gjev eit lavterskeltilbud for elevar gjennom ulike gruppetiltak.

Psykologteamet har ein kurskatalog, og jobbar samtidig oppdragsbasert. Vi har som mål å vere lett tilgjengelig og å kome i gong med samarbeidet innan tre veker.

Kontakt psykologteamet

Region sør

Region nord