Kontakt ditt OT/PPT-kontor

Oppfølgingstenesta og  pedagogisk psykologisk teneste (OT/PPT) har fleire kontorstader i Hordaland.

Postadresse (gjeld alle kontora)

OT/PPT, Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

Kontorstader og besøksadresse

Nesttun

Østre Nesttunvei 20, 5. etasje
Tlf. 55 11 74 50
E-post PPTSor@hfk.no

Leirvik

Sæ 21, 3. etasje
Tlf. 53 40 20 40
E-post PPTSor@hfk.no

Odda

Odda vidaregåande skule
Tlf. 932 30 479 og 53 40 20 40
E-post: PPTSor@hfk.no


Bergen sentrum/vest

Agnes Mowinckelsgate 6, 6. etasje
Tlf. 55 23 94 70
E-post: PPTNord@hfk.no


Bergen Nord, Åsane

Myrdalsvegen 22, Nyborg
Tlf. 55 53 91 30
E-post: PPTNord@hfk.no


Voss

Voss gymnas, Gymnasvegen 5
Tlf. sentralbord: 55 23 94 70
Tlf. Eli Skjervheim: 56 53 23 93
Tlf. Espen Kvamme: 56 53 23 94
E-post: PPTNord@hfk.no

 

Oppfølgingstenesta i Hordaland

Besøksadresse: Representert på alle kontorstadane
Tlf. 55 53 91 30
E-post: OT.Hordaland@hfk.no

 

Følg oss på Facebook!

Finn tilsette på OT/PPT