Kontakt fagopplæringskontoret

Fagopplæringskontoret har hovudkontor ved fylkesadministrasjonen i Bergen. Vi har også kontor i Norheimsund og på Stord.

Fagopplæringskontoret i Bergen

  • Tlf.: 55 23 99 00
  • Postadresse: Postboks 7900 , 5020 Bergen
  • Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgate 6
  • E-post: fagopplaering@hfk.no

 

Fagopplæringskontoret på Stord

Tlf.: 53 40 20 40

Postboks 463, 5403 STORD

Følg oss på facebook