Mobbeombodet i Hordaland

Eg har teieplikt. Det betyr at eg ikkje seier noko vidare utan at du vil det.

Send e-post

Eg heiter Mari-Kristine Morberg og er mobbeombod for alle som går i barnehage og på barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule i Hordaland. Eg jobbar for at du skal ha det bra.

Eg kan fortelle deg om kva du har rett til og korleis du går fram om du ikkje har det bra på skulen eller i barnehagen. Du kan og få råd om du er uroleg for ein venn eller ein medelev. Eg har teieplikt. Det betyr at eg ikkje seier noko vidare utan at du vil det.

Ta kontakt

Du kan ta kontakt med meg på mange ulike måtar. Eg vil helst snakke med deg, for det er ikkje så lurt å sende sensitiv informasjon på e-post eller sosiale media.

Om du ikkje vil ringe til meg, kan du sende meg telefonnummeret ditt på for eksempel SMS, e-post eller messenger, så kan eg ringe deg. 

Besøksadressa mi er Agnes Mowinckels gate 5. Eg jobbar stort sett mellom klokka  08.30 og 15.30. Får du ikkje tak i meg med ein gong, kjem eg tilbake til deg så snart eg kan!

Dette kan eg hjelpe med

På Facebook vil eg dele frå jobbkvardagen min og komme med gode råd og tips

Følg meg på Facebook